سفارش تبلیغ
صبا
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
به لقمان گفته شد : از حکمت چه گرد آورده ای؟ گفت : برای آنچه کفایت شده ام خود را به زحمت نمی اندازم و آنچه را به من سپرده شده، تباه نمی سازم . [امام باقر علیه السلام]

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

سه شنبه 97 اسفند 21  4:53 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا در مورد زندگی, حس خوب زندگی

 

شکست ها، غم و درد همیشگی نیستند.

هر لحظه می توانید از نو آغاز کنید.

همه مشکلات، ناشی از توهمات ذهن هستند.

اگر درون خود را درست کنید، بیرون نیز درست می شود.

خوشی ها و بدبختی ها را، ما خودمان انتخاب می کنیم.

تا زمانی که هویت خود را با افکار گذشته محک بزنید، نمی توانید گامی به جلو بردارید.

اگر روند فکری شما موجب احساس گناه، خشم، رنجش و حسرت می شود،

سالخوردگی زودرس در انتظارتان است!

 

جملات زیبا در مورد زندگی, حس خوب زندگی

 

گاه? سکوت کن...

ز?ر د?وار دلت بش?ن و صدا? پچپچ حرفا? نگفته رو گوش بده...

بب?ن ک? چ? م?گه!

دلت از کدوم عشق ب?راهه حرف م?زنه!

زبونت از کدوم ک?م سر به مهر پرده برم?داره!

بب?ن دستات جا? کمک کردن...

رو? کدوم صورت رو ن?ل? کرده!!!

بب?ن نگاهت پرده حرمت و ح?ا? کدوم محرم و نامحرمو، پنهون? پاره کرده!!

بب?ن گوِشت از د?وار حرف کدوم بنده خدا دزدک? با? رفته و

حرفارو ?واشک? دزد?ده!

بب?ن تک تک اندامت تو پچ پچ خوشحال?ِ پنهونشون که فکر م?کنن

کس? ند?ده و زرنگ? کردن...

چ? دارن برا? گفتن!

اونجا تازه وقت? هش?ار شد? به ا?نهمه حرف که تاحا? از خودت

نشن?د? اونجا...

?اد بگ?ر روزه سکوت بگ?ر? برا? چشم و گوش و دست و نگاه و...

?اد بگ?ر اول ع?وب خودتو برطرف کن? بعد بر? دنبال اص?ح بق?ه...

?اد بگ?ر قبل از هر قضاوت? به قدر ?ک لحظه پلک زدن سکوت کن?...

برا? تفکر، گاه? سکوت کن...

 

جملات زیبا در مورد زندگی, حس خوب زندگی

 

افکار و باورهای منفی را نمیتوانیم به یکباره از بین ببریم زیرا آنها در ذهن

 ناخودآگاه ما نقش بستند وباید آرام آرام  شکسته شوند وجایشان را به باورها

 وافکار مثبت بدهند...

این کار بازور وفشار انجام‌پذیر نیست هر روز کمی بهتر ومثبت تر بیاندیشید. 

‌یعنی از دیروزتان مثبت تر باشید تا  رفته رفته مثبت اندیشی عادت همیشگی

 شما شود و سپس باورهایتان را عالی  و مستحکم کنید تا بتوانید هر آن چه

 را که می خواهید خلق کنید.....

 

جملات زیبا در مورد زندگی, حس خوب زندگی

 

قوی کسی است که, نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،

 و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!

هر گاه زندگی را جهنم دیدی,  سعی کن پخته از آن بیرون آیی...

سوختن را همه بلدند!!

زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!

با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد...

یکی رفت و، یکی موند و،یکی از غصه هاش خوند و

          یکی برد و، یکی باخت و، یکی با قسمتش ساختو

یکی رنجید، "یکی بخشید" یکی از آبروش ترسید

        یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پابند مقصد شد 

تو اما باش،"خدا اینجاست...!!

با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم،

فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد،

و با خود تکرار می کنم که یادم باشد، 

هر آن ممکن است شبی فرا رسد،

و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد، 

پس هرگز به امید فردا "محبت هایم را ذخیره نکنم "،

و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم :

خوشحالم که هستید....

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

دوشنبه 97 اسفند 20  3:37 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

زیباترین جملات آموزنده, جملات آموزنده وماندگار

جملات زیبا و خواندنی

 

من رمز موفقیت را نمیدانم

اما رمز شکست در این است

که سعی کنید همه را راضی نگه دارید!

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات زیبا و فلسفی

 

چشمانى داشته باش که بهترین‌ها را می‌بیند،

قلبى که بدترین ها را می‌بخشد،

ذهنى که بدى‌ها را فراموش می‌کند

و روحى که هرگز ایمانش را نمی‌بازد

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات زیبا در مورد زندگی

 

لطفا به هر بهانه، در هر لحظه، نسبت به خشم و نفرت گذشته تمام شوید و دوباره عاشق شوید، شروع کنید لذت ببرید از بودن با کسی که اکنون با او در تعهد و پیوندید

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات زیبا و خواندنی

 

به همه انسان ها احترام بگذار،

حتی آنهایی که لیاقتش را ندارند

نه به عنوان یه انعکاس  از

شخصیت آنها

بلکه به عنوان یک بازتاب از

شخصیت خودتان...

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات زیبا از بزرگان

 

توکل یعنی:

اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد!

تو فقط بخواه و آرزو کن

اما پیشاپیش شاد باش...

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات آموزنده از بزرگان

 

تفاوت انسان‌های شاد و غمگین

در دارایی‌هایشان نیست،

شادها به داشته‌هایشان نگاه می‌کنند،

و غمگین‌ها به نداشته‌هایشان...

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

 جملات زیبا و کوتاه

 

فکر کردن به گذشته

مثل دویدن به دنبال

باد است...

گذشته رو رها کنیم 

و آینده رو بسازیم ...

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات زیبا و فلسفی

 

بعضی وقتها زندگی تو را بدجوری به زمین میزنه ولی بعد از یک مدتی میفهمی نه تنها جون سالم به در بردی بلکه قوی تر از قبل شدی و این میتونه حتی کمکت کنه که از مشکلات زندگی ات تشکر کنی

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات زیبا از بزرگان 

 

زندگی ?ن

مهربانم، سخت نگ?ر

رونقِ عمرِ جهان ، چند صباح? گذراست...

دل اگر م? ش?ند ....

گل اگر م? م?رد ....

و اگر باغ به خود رنگ خزان م?گ?رد ....

همه هشدار به توست؛

نازنینم سخت نگ?ر

زندگ? ?وچ هم?ن چلچله هاست ....

به هم?ن ز?با?? ... به هم?ن ?وتاهی.

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات آموزنده و ماندگار

 

هر کدوم از ما زاده یک روزی در هفته هستیم به گمانم روزی که پا به این عالم هستی گذاشتیم و نعمت زنده بودن بهمون هدیه شد.... 

میتونه بشه روز شانس ما

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

 زیباترین جملات آموزنده

 

تو هر لحظه بر سر دوراهی قرار داری : 

راه غمگینی و راه شادمانی . 

انتخاب راه به تو بستگی دارد.

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

 جملات آموزنده و ماندگار

 

می دانم که هیچ چیزی از خارج ایجاد نمیشود و هر چیزی از فکر واحساس درونی ام حاصل میشود ذهن من قدرت خلاق تمام چیزهاست. 

توانایی من در فکر کردن و هر آنچه با فکرم ایجاد میکنم ، بی حد و حصر است.

اجازه نمی دهم فکرِ محدودیت وارد ذهنم شود ، من موفقم و موفق خواهم ماند.

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

 جملات زیبا و کوتاه

 

هرچی که در زندگیت تا الان اتفاق افتاده برات خیر و برکت هست اگه موفقیت بوده برات خوشحالی داشته و اگه شکست بوده تو را ساخته

پس واقعا درسته که میگن

هر چه پیش‌آید خوش آید

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات زیبا در مورد زندگی

 

مثبت اندیشی به این معنی نیست که همیشه چیزهای خوب رخ میدهد

 بلکه اعتقاد به این است که آنچه در حال حاضر برای من اتفاق افتاده. بهترین حالتی است که ممکن بود ایجاد شود

 

جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا و فلسفی

جملات زیبا و فلسفی

 

وقتی انسان روی مشکلات تمرکز می‌کند،

مشکلات بیشتری پیش رو خواهد داشت.

 اما اگر روی فرصت‌ها تمرکز کند، 

فرصت‌های بیشتری پیش رو خواهد داشت...

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

یکشنبه 97 اسفند 12  7:6 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنی جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, نکات زیبا برای زندگی زیبا

 

مغرور نباشید وقتی پرنده‌ای زنده است،مورچه را می‌خورد.

وقتی می‌میرد مورچه? او را می‌خورد!

شرایط به مرور زمان تغییر میکند!

هیچوقت کسی را تحقیر نکنید!

شاید امروز قدرتمند باشید ، اما... زمان از شما قدرتمندتر است

یک درخت، هزاران چوب کبریت را می‌سازد،

اما وقتی زمانش برسد ،

یک چوب کبریت می‌تواند هزاران درخت را بسوزاند

 

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, نکات زیبا برای زندگی زیبا

 

99 درصد بیماریهای جسمانی محصول بیماریهای روانی است

عامل اصلی‌بیماری اینست‌ که آدم از خودش راضی نیست و شب که می‌خواهد بخوابد باطنش از‌ او می‌پرسد که امروز چه کار کردی؟

دل چه کسی را خوش کردی؟

چه کسی را امروز شاد کردی؟

خانم امیلی برونته می‌گوید:

شب که میشود کارهایت را بگذار روی میز؛ اگر دیدی دربین آنها یک لبخندی هست که مثل یک خورشید تابیده و دل یکی گرم شده ،آن روزت را باطل نکردی

دارایی انسان شادیهایی است که تولید کرده و همین شادی‌هاست که به انسان لذت می‌دهد و برکت پشت برکت به انسان می‌رسد.

هر روز که بیدار میشوی با خودت عهد ببند امروز حداقل دل یک نفر را شاد کنی

 

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, نکات زیبا برای زندگی زیبا

 

بیشترین ضربه ها را خوبترین آدم ها  می خورند 

برای خوبی هایتان حد تعیین کنید 

و هرکس را به اندازه لیاقتش بها دهید نه به اندازه مرامتان ...

زندگی کردن با مردم این دنیا  همچون دویدن در گله اسب است  !  

تا می تازی با تو می تازند ، زمین  که خوردی، آنهایی که جلوتر  بودند ، 

هرگز برای تو به عقب باز نمی گردند  ! 

و آنهایی که عقب بودند،

به داغ روزهایی که می تاختی  تو را لگد مال خواهند  کرد ! 

در عجبم از مردمی که به دنبال  دنیایی هستند  

که روز به روز از آن دورتر می شوند ، و غافلند از آخرتی 

 که روز به روز به آن نزدیک تر می شوند

 

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, نکات زیبا برای زندگی زیبا

 

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل است

همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند..

باد باعث طراوتش میشود

آب باعث رشدش میشود

و آفتاب پختگی و کمال میبخشد

اما …

به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت،

آب باعث گندیدگی

باد باعث پلاسیدگی

و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش میشود..

بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.

پول، قدرت، شهرت، زیبایی... تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است اما به محض جدا شدن بند بندگی، همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می شود.

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

شنبه 97 اسفند 11  9:50 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, نکات زیبا برای زندگی زیبا

 

مغرور نباشید وقتی پرنده‌ای زنده است،مورچه را می‌خورد.

وقتی می‌میرد مورچه? او را می‌خورد!

شرایط به مرور زمان تغییر میکند!

هیچوقت کسی را تحقیر نکنید!

شاید امروز قدرتمند باشید ، اما... زمان از شما قدرتمندتر است

یک درخت، هزاران چوب کبریت را می‌سازد،

اما وقتی زمانش برسد ،

یک چوب کبریت می‌تواند هزاران درخت را بسوزاند

 

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, نکات زیبا برای زندگی زیبا

 

99 درصد بیماریهای جسمانی محصول بیماریهای روانی است

عامل اصلی‌بیماری اینست‌ که آدم از خودش راضی نیست و شب که می‌خواهد بخوابد باطنش از‌ او می‌پرسد که امروز چه کار کردی؟

دل چه کسی را خوش کردی؟

چه کسی را امروز شاد کردی؟

خانم امیلی برونته می‌گوید:

شب که میشود کارهایت را بگذار روی میز؛ اگر دیدی دربین آنها یک لبخندی هست که مثل یک خورشید تابیده و دل یکی گرم شده ،آن روزت را باطل نکردی

دارایی انسان شادیهایی است که تولید کرده و همین شادی‌هاست که به انسان لذت می‌دهد و برکت پشت برکت به انسان می‌رسد.

هر روز که بیدار میشوی با خودت عهد ببند امروز حداقل دل یک نفر را شاد کنی

 

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, نکات زیبا برای زندگی زیبا

 

بیشترین ضربه ها را خوبترین آدم ها  می خورند 

برای خوبی هایتان حد تعیین کنید 

و هرکس را به اندازه لیاقتش بها دهید نه به اندازه مرامتان ...

زندگی کردن با مردم این دنیا  همچون دویدن در گله اسب است  !  

تا می تازی با تو می تازند ، زمین  که خوردی، آنهایی که جلوتر  بودند ، 

هرگز برای تو به عقب باز نمی گردند  ! 

و آنهایی که عقب بودند،

به داغ روزهایی که می تاختی  تو را لگد مال خواهند  کرد ! 

در عجبم از مردمی که به دنبال  دنیایی هستند  

که روز به روز از آن دورتر می شوند ، و غافلند از آخرتی 

 که روز به روز به آن نزدیک تر می شوند

 

 جملات کوتاه موفقیت و زندگی زیبا, نکات زیبا برای زندگی زیبا

 

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل است

همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند..

باد باعث طراوتش میشود

آب باعث رشدش میشود

و آفتاب پختگی و کمال میبخشد

اما …

به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت،

آب باعث گندیدگی

باد باعث پلاسیدگی

و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش میشود..

بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.

پول، قدرت، شهرت، زیبایی... تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است اما به محض جدا شدن بند بندگی، همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می شود.

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

یکشنبه 97 اسفند 5  5:25 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات آموزنده برای زندگی

 

 هرگاه از خوبی‌ کسی

 صحبتی به میان آید 

دیگران سکوت می‌کنند 

و هرگاه از بدی کسی حرفی شود

 اظهار نظرها  آغاز میگردد

 و این بزرگترین مصیبت است ...!!!

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات زیبا و خواندنی

 

بعضی ها در زمان های خالی شون با شما صحبت می کنند، 

بعضی ها زمانشون رو خالی می کنند تا با شما صحبت کنند، 

"تفاوتش را بفهمیم"

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات آموزنده از بزرگان

 

باید به مردم اثبات می کردم 

که چقدر اشتباه فکر می کنند 

که وقتی پیر می شوند، 

دیگر عاشق نمی شوند.

نمی دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می شوند.

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات خواندنی درباره زندگی

 

من با چهرات،

پولت، موقعیت اجتماعیت 

با عنوان شغلیت 

تحت تاثیر قرار نمیگیرم

آنچه مرا تحت تاثیر قرارمی دهد

رفتارت با انسان هاست

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات خواندنی زیبا

 

اگر آرامش میخواهی ،

مراقب مردم نباش ...

اگر ادب میخواهی ،

در کار کسی دخالت نکن ؛

اگر پند زندگی می خواهی ،

در برابر آدمهای احمق سکوت کن ... 

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات زیبا و خواندنی

 

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند امــا نه وقتی که در میانشان هستی ، نـه !!!

آنجا که در میان خاک خوابیدی ، “سنگِ تمام” را میگذارند و می روند …

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات خواندنی درباره زندگی

 

خوشبختی در سه جمله است:

تجربه از دیروز ، 

استفاده از امروز،

امید به فردا ،

ما با سه جمله  زندگی را تباه میکنیم: 

حسرت دیروز ، 

اتلاف امروز ، 

ترس از فردا ،

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

 جملات آموزنده و زیبا

 

زمانی تلفن کم بود،

 اما آدمهای زیادی بودند 

که بهشان زنگ بزنیم 

و یک دل سیرحرف بزنیم؛

حالا تلفن  زیاده، 

اما آدمهای کمی هستند

که دلمان حرفهایشان را میخواهد ...

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

 جملات آموزنده روانشناسی

 

پی‌ نو شدن آدمها نرو

این روزها زندگی‌

کلاف سر در گمی ‌ست

همین که نگاهت گره خورد به این کلاف

تازه می‌‌فهمی‌

نه خوشبختی ‌اش معلوم هست و

نه بد بختی ‌اش

این زندگی‌ هیچ گلی‌ به سر هیچ کس نمی زند

فقط بعضی‌‌ها ژست خوشبختی‌ می‌‌گیرند

هیچ کس خوشبخت نیست

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات آموزنده از بزرگان

 

آدما شاید تکراری بشن ؛

ولی وقتی که برن 

«دیگه تکرار نمیشن» 

 پس تا هستن

 قدرشون رو بدونید...

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

 جملات خواندنی درباره زندگی

 

گمان می برم که اگر خداوند ، صد هزار گونه خنده می آفرید اما رسم اشک ریختن را نمی آموخت ، قلب حتی تاب ده روز تپیدن را هم نمی آورد...

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات خواندنی زیبا

 

مهم ن?ست زندگ? ام چگونه می گذرد،

عاشق آن خاطرات? هستم که

تصادف? از ذهنم عبور می کنند

و باعث لبخندم می شوند.

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات زیبا و خواندنی

 

خوشبختى در آن است که لحظه ها را دریابیم،

 مطابق خواسته هاى خود زندگى کنیم و بگذاریم فردیت هر انسان، 

پیش از آن که پژمرده شود،

رشد کند و ببالد ..

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

زیباترین جملات آموزنده

 

زندگی همچون رودخانه است 

 یک تداوم،

 تولد بعد از تولد و مرگ پس از مرگ. 

تنها بی تفاوتی است که به عنوان ابزار ِجداسازی به کار می آید.

 نه عشق بِوَرز و نه نفرت

 بلکه خویشتن دار باقی بمان و در درونت زندگی کن.

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات آموزنده روانشناسی

 

هرگز  برای عاشق شدن،

 منتظرِ باران و بابونه نباش!

گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس،

 به غنچه‌ای می رسی که زندگی ات را روشن میکند .

 

جملات خواندنی درباره زندگی, جملات آموزنده

جملات آموزنده برای زندگی

 

چه گران بهایند انسان هایی که بزرگواری ها و عظمت های خوب و دوست داشتنی  و  زیبایی های  لطیف  و  قیمتی انسانی را دارند و خود از آن‌آگاه نیستند.

این از آن مقوله نفهمیدن هایی است که به روح‌، ارجمندی متعالی و عزیزی می بخشد.

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

یکشنبه 97 بهمن 28  7:8 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنیزندگی زیباست اگر, زندگی زیباست حتما بخوانید

 

عاشق خدا باش و هر لحظه با او سخن بگو

همانطور که با یک دوست صمیمی سخن می گویی

او همواره عاشق توست و تو را می شنود

و هر آنچه را که نیاز داری، به تو خواهد بخشید ...

اعمال خود را به او هدیه کن

نام او را بر قلب و ذهن و زبانت جاری کن

و پیوسته به او عشق بورز

و برای او زندگی کن ...

اینها پیوند تو را با او عمیق تَر می کند.

خدا همواره مهربان و بخشاینده است

و هرگز تو را، رها نکرده و تنها نخواهد گذاشت ...

 

زندگی زیباست اگر, زندگی زیباست حتما بخوانید

 

دوست داشتن، هیچ‌وقت "زورکی نبوده و نیست"

نمی‌توانی با مهربانی‌ات کسی‌را مدیونِ

خودت کنی که دوستت داشته ‌باشد. دوست داشتنی کـه از روی "دِین و تشکر" باشد دوست داشتن نیست 

اصلا نمی‌توانی کسی‌را مجبور کنی

تپش قلبش را با حرارتِ دست‌های تو تنظیم کند

کـه در شلوغیِ شهر یک باره "به یادت بیفتد" و دلش قنج برود! 

من این را خوب فهمیده‌ام

دوست داشتن منطق نمی‌شناسد و عشق، دلیل

اگر کـه روزی فهمیدی، پُشت دوستت دارم‌های رابطه‌ات دلیل است، منطق است، دِین و انجام وظیفه است! 

دکمه لق پیراهن که با چنگ و دندان می‌ایستد، نباش...

فقط همین

 

زندگی زیباست اگر, زندگی زیباست حتما بخوانید

 

کوروش بزرگ چه زیبا گفت :

اگر در دل کسی جایی نداری ، فرش زیر پایش هم نباش....

جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی نداره، نبودنت رو انتخاب کن اینگونه به خودت احترام گذاشتی ...

محبوب همه باش ، معشوق یکی

مهرت را به همه هدیه کن ، عشقت را به یکی

با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن

شاید آنکه رفته بازگردد و آنکه آمده برود

آنقدر محکم و مقتدر باش که با این‌محبت ها و مهر ها زمین‌گیر نشوی ...

لازم است گاهی در زندگی ، بعضی ادمهارو کم کنی تا خودتو پیدا کنی ...

بعضی ادمارو باید دوست داشت

اما بعضی از آدمارو فقط باید داشت

 

زندگی زیباست اگر, زندگی زیباست حتما بخوانید

 

مهم نیست چقدر مى مانى، یک روز، یک ماه یا یک سال. مهم کیفیت ماندن است. بعضى ها در یک روز تمام دنیا را به تو هدیه مى دهند. گاهى بعضى ها، یک عمر کنارت هستند اما جز درد، هیچ چیز برایت ندارند، و تا ته روحت را مى خراشند! بعضى ها ناب هستند! و به تو لحظه هاى ناب ترى هدیه مى دهند! این بعضى ها مهم نیست چقدر بمانند، هر چقدر هم که زود بروند یادشان و حس خوب بودنشان تا همیشه هست...

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

شنبه 97 بهمن 27  4:8 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنی اس ام اس بخشش, بخشش خدا

جملات زیبا و آموزنده درباره بخشش

 

تا وقتى نبخشیده ایم ، انرژى حیاتى وجودمان را صرف آن اتفاقاتی می کنیم که باعث رنجش ما شده است... تا وقتى به آن اتفاقات فکر می کنیم ،در جایى از وجودمان ، انگار یک نیرویى بیرونی روح ما را به زنجیر کشیده. وقتى دیگری را برای اتفاقات پیش آمده نمی بخشیم ،در واقع لیاقت دریافت خود را از هستى پایین می آوریم. وقتى نمی بخشیم ، نمی توانیم با زندگی جاری باشیم. این یعنی سکون و این سکون حتی آب زلال را هم به گند می کشاند...!

" پس ببخشیم تا آزاد شویم "

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

گذشت و بخشش

 

دیگران را ببخشید…

بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.

انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛

شما انسانی رسیده باشید!

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،

و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…

از کنار این ها رد شوید …

اگر هوای دلتان ابری شد و چشم هایتان باریدند،

بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند

برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است

اینجاست که دل بخشنده شما

چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

جملات زیبا درباره بخشش

 

بزرگ کسی است که قلبش کودکانه

قهرش بی_کینه

دوست داشتنش بی_ادعا 

و بخشش او بی انتهاست ...

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

بخشش خدا

 

ارزشمندترین کلمه بخشش و

قشنگ ترین کلمه خوشروئےاست

راززیبائی درآن است

تمیزترین کلمه پاکیزگےاست

رساترین کلمه وفاداری است

سرعهدت بمان

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

جملات بخشش

 

در انتقام گرفتن، انسان با دشمن خود برابر است؛ ولی در چشم پوشی از آن، او مقامی بالاتر دارد. 

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

متن بخشش

 

بخشش، عطری است که گل بنفشه روی پایی پخش می کند که آن را له کرده است. 

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

جملات زیبا درباره بخشش

 

تمام چیزهای بزرگ ساده هستند، و بسیاری می توانند با یک واژه بیان شوند: آزادی، عدالت، افتخار، وظیفه، بخشش، امید. 

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

عفو و بخشش

 

بخشش را از خورشید بیاموز

محبت را بی محاسبه پخش کن،

دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا

و باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست،  

بهترینها را برایت رقم زده است.

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

گذشت و بخشش

 

گذشت، بار سنگین دشمنی و کینه‌توزی را از دوش شما برمی‌دارد و فضای ذهن‌تان را برای اندیشه‌های مثبت و سازنده، پاک و روشن می‌سازد.

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

متن زیبا درباره گذشت و بخشش

 

یادمون باشه

تصویر زندگیمون، همون چیزیه که با قلم افکارمون ترسیم میکنیم.

اگر نقصی توی تصویر زندگیمون میبینیم،

بهتره با پاکنی از جنس انرژی و اندیشه مثبت

اون رو پاک کنیم و مجددا با قلم افکارمون

شروع به طراحی و رفع اون نقص کنیم

یادمون باشه

که بزرگترین مسائل رو آدمها

خودشون با طرز فکر و دیدشون نسبت به دنیای اطراف میسازن.

پس بهتره عدسی و لنز دوربین فکرمون رو

با دستمالی از جنس محبت و عاطفه و عشق و بخشش، پاک کنیم تا عکس زندگیمون شفافتر و زیباتر بیفته…

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

جملات آموزنده درباره بخشش

 

به دل خود مراجعه کنید

و نسبت به تمام کسانی که در گذشته 

از دست آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید. 

هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید.

عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است.

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

گذشت و بخشش

 

گذشت زمان است 

 براى بخشیدن 

    برای فراموشی 

   برای آشتی با خویش 

   برای آرامش جسم و روح 

هر روز بهترین ساعات شروع خودسازیست

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

جملات زیبا درباره بخشش

 

اگر چیزی را دوست داری،

آن را ببخش...

با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید، بیشتر از آنچه می خواهید به دست خواهید آورد...

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

عفو و بخشش

 

بخشیدن کسی آسان است،

 اما اینکه بتوان دوباره

 به او اعتماد کرد، 

داستان کاملا متفاوتی است.

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

گذشت و بخشش

 

گاهی گذشت میکنم

گاهی گذر

معنای این دو فرق میکند

بخشیدن دیگران دلیل

ضعیف بودن من نیست

آنها را می بخشم

چون آنقدر قوی هستم

که میدانم آدمها اشتباه می کنند.

بزرگترین هدیه گذشت

آرامش است

 

جملات زیبا درباره بخشش,بخشش,اس ام اس بخشش

بخشش خداوند

 

بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن شما نیست...

 آنها رامی بخشید 

چون آنقدر قوی هستید که می دانید 

آدم ها اشتباه می کنند

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

چهارشنبه 97 بهمن 24  9:52 عصر


مجموعه: خواندنیهای دیدنیجملکس های با معنی


جملکس کوتاه اموزنده


جملکس های آموزنده


جملکس تفکر برانگیز


جملکس های زیبا با موضوع خدا


جملکس های جدید


جملکس های با معنی


جملکس زیبا


جملکس های زیبا و خواندنی


جملکس های زیبا


جملکس های با معنی


جملکس های زیبا با موضوع خدا


جملکس تفکر برانگیز


جملکس های آموزنده


جملکس کوتاه اموزنده

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

دوشنبه 97 بهمن 22  5:3 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنیمتن های کوتاه زیبا درباره خدا,متن آموزنده و زیبا

 متن های کوتاه زیبا و احساسی

 

همیشه آماده باش...

تا اشتباهات دیگران را ببخشی 

بی ادبی‌شان را، 

خیانت‌شان را، 

بی‌عقلی‌شان را و تهمت‌شان را. 

این‌ها نشانه‌ی عدم بلوغ روحی آدم‌هاست. 

آدم‌های نارس از این چیزها زیاد دارند. 

تو رسیده باش و بالغ.

 با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت کنی یا سرزنش، 

و بدون اینکه از این حرف‌ها آزرده شوی و آسیب ببینی، 

از کنار این چیزها رد شو. 

اگر هوای دلت ابری شد 

و چشم‌های تو باریدند باران اشک‌ها را، 

بگذار این اشک‌ها باران رحمت و بخشش باشد 

برای آن‌هایی که نمی‌دانند 

و زمین دل‌شان خشک و شوره‌زار است. 

اینجاست که دل بخشنده‌ی تو چشمه‌ی جوشانی می‌شود که به منبع عظیم آب‌های لطف خدا متصل است...

 

متن آموزنده و زیبا,متن آموزنده کوتاه

متن آموزنده اخلاقی وادبی

 

از بزرگی پرس?دند :

 راز این امیدواری و آرامشی

 که در وجودت داری چیست؟!

گفت :بعد از سالها مطالعه و تجربه، تصمیم گرفتم زندگ? خود را بر پنج اصل بنا کنم :

 دانستم رزق مرا د?گر? نم?خورد، پس آرام شدم! 

دانستم که خدا مرا م?ب?ند، پس ح?ا کردم!

دانستم که کار مرا د?گر? انجام نم?دهد، پس ت?ش کردم!

 دانستم که پا?ان کارم مرگ است، پس مه?ا شدم!

 دانستم که ن?ک? و بد? گم نم?شود و سرانجام به سو? من بازم?گردد، پس بر خوب?‌ها افزودم و از بد?‌ها کم کردم!

و هر روز ا?ن پنج اصل را به خود ?ادآور? م?کنم...

 

متن آموزنده و زیبا,متن آموزنده کوتاه

متن آموزنده زندگی

 

هر کس دنیا را از زاویه دید خود قضاوت میکند...

گاهی بهتر است جای خودرا برای بهتر دیدن 

عوض کنید هیچوقت در زندگی تان به خاطر احساس ترس عقب ننشینید. 

همه ی ما بارها این جمله را شنیده ایم که «بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ مثلاً اینکه بمیرید؟

اما مرگ بدترین اتفاقی که ممکن است برایتان رخ دهد نیست …»

بدترین اتفاق در زندگی این است که اجازه دهید در عین زنده بودن، 

از درون بمیرید.

 

متن های کوتاه زیبا درباره خدا,متن آموزنده و زیبا

متن آموزنده کوتاه

 

حرف زدن شما را بجایی نمی رساند؛ 

برای اینکه موفق باشید باید کاری بکنید که افراد موفق انجام می دهند.

افراد موفق بسیار فعال هستند.

هدف گذاری می کنند. 

کارها را به کارهای کوچکتر تقسیم می کنند.

موانع را پیش بینی می کنند. 

موفقیت خود را مجسم می کنند. 

برای خود جملات مثبت درست می کنند و به خودشان ایمان دارند.

 

متن آموزنده و زیبا,متن آموزنده کوتاه

متن های کوتاه زیبا و احساسی

 

اگر چیزی را دوست داری، آن را ببخش...

با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید، بیشتر از آنچه می خواهید به دست خواهید آورد...

کشاورزی که طالب محصول فراوان است، باید بخشی از بذر خود را به زمین ببخشد...

عدم وابستگی، یعنی بخشیدن آن چیزی که برایمان ارزش دارد...

هر چیزی را که ببخشید، به طرف شما باز خواهد گشت...

موجودی حساب بانکی شما بیانگر ثروت شما نیست؛

ثروت به چیزی می گویند که در طی زندگی به گردش در می آید.

سعادت و خوشبختی، جریانِ همیشگی از یک دست دادن و از دست دیگر گرفتن است.

 

متن آموزنده و زیبا,متن آموزنده کوتاه

متن آموزنده کوتاه

 

"دوست داشتن" عضو? از بدن است. 

درست است که همه فورا به فکر "قلب" م? افتند ول? من م? گو?م که "دوست داشتن" دندان آدم است!!!

دندان جلو?? که هنگام لبخند برق م? زند ...

حا? تصور کن?د روز? را که "دوست داشتن" آدم درد م? کند! 

آرام و قرار را از آدم م?گ?رد! 

غذا از گلو?ت پا??ن نم?رود، 

شبها را تا صبح به گر?ه م?نش?ن?...

آن قدر مقاومت م?کن? تا ?ک روز م? ب?ن? راه? ندار? جز ا?نکه دندان "دوست داشتن" ات را بکش? و ب?انداز? دور!  

حا?... دندان دوست داشتن را که کش?ده باش?، حالت خوب است، 

راحت م?خواب?،

راحت غذا م?خور? و شبها د?گر گر?ه ات نم?گ?رد ول?... 

هم?شه جا? خال? اش هست، 

حت? وقت? از تهدل م? خند?...

 

متن آموزنده و زیبا,متن آموزنده کوتاه

متن های کوتاه زیبا

 

ثروتمندی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد و مردی را دید که در سطل زباله‌اش دنبال چیزی می‌گردد.

گفت: خدا رو شکر فقیر نیستم....

مرد فقیر اطرافش را نگاه کرد و دیوانه‌ای با رفتار جنون‌آمیز در خیابان دید و گفت: خدا رو شکر دیوانه نیستم....

آن دیوانه در خیابان آمبولانسی دید که بیماری را حمل می‌کرد گفت: خدا رو شکر بیمار نیستم....

مریضی در بیمارستان دید که جنازه‌ای را به سردخانه می‌برند. گفت: خدا رو شکر زنده‌ام....

فقط یک مرده نمی‌تواند از خدا تشکر کند. 

چرا امروز از خدا تشکر نمی‌کنیم که یک روز دیگر به ما فرصت زندگی داده است؟

خدایا برای زنده ماندنم ش?رت

به امید فرداهایی بهتر

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

دوشنبه 97 بهمن 22  4:56 عصر

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

 

نکات زیبا برای زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

 

سه قدم برای یک زندگی شاد؛خود را به خاطر افراد بی فایده ای که لایق داشتن هیچ جایگاهی در زندگی تان نیستند، دچار استرس نکنید....

هیچگاه احساسات خود را، بیش از حد صرف چیزی نکنید. چون در غیر این صورت صدمه خواهید دید...

بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنید. چون خدا در همه حال هوایتان را خواهد داشت. اعتماد کنید و ایمان داشته باشید...

 

نکات زیبا برای زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

 

نگرانِ حرفِ مردم اگر نبودیم مسیرِ زندگیمان طورِ دیگرى رقم میخورد

دوست داشتن هایمان را راحت تر جار میزدیم لباسى را بر تن میکردیم که سلیقه ى واقعیمان بود . آرایشى میکردیم که دوست داشتیم دلمان که میگرفت،مهم نبود کجا بودیم بى دغدغه اشک میریختیم

صداى خنده هایمان تا آسمانِ هفتم میرفت با پدر و مادرمان دوست بودیم

حرفِ یکدیگر را میخواندیم نگرانِ حرفِ مردم اگر نبودیم، خودمان براى خودمان چهارچوب تعریف میکردیم ، روابطمان را نظم میدادیم دخترها و پسرهایمان حد و مرزِ خودشان را میشناختند

نیمى از دوست داشتن هایمان،به ازدواج منجر میشد

نگرانِ حرفِ مردمیم که چگونه رفتار کنیم که مبادا پشتِ سرمان حرف بزنند

که مبادا از چشمشان بیفتیم که مبادا قطع شود روابط خانوادگیمان

ما در دورانى هستیم که نه براى خودمان

براى مردم زندگى میکنیم!

بیایید تلاش کنیم تا از امروز برای خودمان زندگی کنیم نه دیگران

 

نکات زیبا برای زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

 

تلفن همراه پیرمردی که در اتوبوس کنارم نشسته بود زنگ خورد.

به زحمت، تلفن را با دستهای لرزان از جیبش در آورد..

هرچه تلفن را در مقابل صورتش، عقب و جلو برد، نتوانست اسم تماس گیرنده را بخواند. رو به من کرد و گفت: ببخشید ، چی نوشته؟ .

گفتم:  همه چیزم  ..

پیرمرد با وجدی کودکانه گفت: الو سلام عزیزم ...

دستش را جلوی تلفن گرفت و با صدای آرام و شادی مضاعف به من گفت: 

همسرم است...

عاشق شدن آسان است آنقدر که همه انسانها توان تجربه کردن آن را دارند.

مهم عاشق ماندن است...

بی انتها، بی زوال، تاابد، بی منت...

 

نکات زیبا برای زندگی زیبا, جملات زندگی زیبا

 

آدمهای هم فرکانس ، همدیگر را پیدا می کنند !

حتی از فاصله های دور از انتهای افق های دور و نزدیک

انگار جایی نوشته باشند که اینها باید به هم برسند

یک روزی یک جایی ، با هم برخورد می کنند  

آنوقت میشوند همدم

میشوند دوست

میشوند رفیق

اصلا میشوند هم شکل

حرفهایشان میشود آرامش

خنده هایشان ، کلامشان می نشیند روی طاقچه دل هم

نباشند دلتنگ هم  میشوند

هی همدیگر را مرور می کنند ، و از هم خاطره می سازند

یادمان باشد حضور هیچکس اتفاقی نیست…

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


 
   1   2   3   4   5   >>   >
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
 
جمعه 98 فروردین 30
امروز:   591 بازدید
دیروز:   1898  بازدید
فهرست
پیوندهای روزانه
آشنایی با من
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
مدیر وبلاگ : الهه ناز[6885]
نویسندگان وبلاگ :
سوجوک تراپی
سوجوک تراپی (@)[79]


دلسوز و مهربان نسبت به همه بنده های خدا هستم و سعی میکنم به همه کمک کنم. لطف کنید وبلاگ را فقط با اکسپلورر مشاهده فرمایید چون اینطوری دیگه بهم ریخته نخواهد شد...
لوگوی خودم
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
اوقات شرعی
لینک دوستان
رز یخ زده
خورشید تابنده عشق
ادبیات و فرهنگ
فرزانگان امیدوار
به سوی فردا
عشاق((عکس.مطلب.شعرو...))
ن والقلم ومایسطرون
لحظه های آبی
PARANDEYE 3 PA
PARANDEYE 3 PA
EMOZIONANTE
اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
دیار عاشقان
عصر پادشاهان
فانوسهای خاموش
اگه باحالی بیاتو
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
***جزین***
محفل آشنایان((IMAN))
سرباز ولایت
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
نظرمن
بامبو
همنشین
کانون فرهنگی شهدا
ساده دل تنها
یا د د اشت ها ی شخصی خو د م .
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنی
شهرستان بجنورد
وبلاگ آموزش آرایشگری
کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان
اسیرعشق
آخرالزمان و منتظران ظهور
سایت مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

||*^ــــ^*|| diafeh ||*^ــــ^ *||
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنی
شب و تنهایی عشق
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
منتظر ظهور
ای که مرا خوانده ای ، راه نشانم بده
عصر پاییزی
عاشقان
به خوبی فکر کن
آقاشیر
دانلود بازی موبایل بازی موبایل بازی موبایل بازی موبایل
.دوازدهمین سوارسرنوشت
معرفی سایت ها و بهترین های اینترنت
لنگه کفش
کامپیوتر+ اینترنت+ ...
سکوت ابدی
ارتش دلاور
عاشق آسمونی
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
آوای قلبها...
MATIN 3DA
طب ورزشی دکتررحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
دوربین مدار بسته
سفیر دوستی
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
آسمان آبی من
تنهایی......!!!!!!
خبر روز
کربلا
رویش
یادداشتها و برداشتها
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
آموزش شنا
دانلود آهنگ جدید
د نـیـــای جـــوانـی
معیار عدل
کارشناس مدیریت بازرگانی: مهران حداد
سکوتی پرازصدا
xXx رنـــــــــــگـــــــــارنـــــــــــــــگ xXx
.: شهر عشق :.
تک درخت
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
نکته های زندگی
معرفی روستای قزل احمد
ما تا آخرایستاده ایم
روستای چشام
سایت روستای چشام
عکس سرا + جام جهانی 2010
عکس های عاشقانه
بنده ی ناچیز خدا
رفقا
اس ام اس های عاشقانه
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
پتی آباد سینمای ایران
PARSTIN ... MUSIC
سلام آقاجان
منطقه آزاد
● بندیر ●
❤ღنیلوفرهای آبیღ❤
علی پیشتاز
هیس
هگمتانه
گیاهان دارویی
محمدمبین احسانی نیا
ستاره سهیل
اندیشه های من
ღღتنهاییღღ
تنهایی
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
درهم
*bad boy*
آیینه های ناگهان
عاشقتم
یاد نیما
واقعه
چوک بندر
مشاوره - روانشناسی
عشق آباد شهرمن
بچه های خدایی
گل رازقی
بلوچستان
شبستان
دل شکســــته
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
اتاق دلتنگی
اسطوره عشق مادر
نور
Dark Future
**عاشقانه ها**
الهگان
سلامتی و فرج امام زمان صلوات
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
Manna
دریایی از غم
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
عشق الهی: نگاه به دین با ...
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل
مهر بر لب زده

اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
پیمان دانلود
بچّه شهید (به یاد شهدا)
یه دختره تنها
ورزشهای رزمی
سرباز حریم ولایت
جک ، اس ام اس و عکس
سماموس
حکیم دزفولی
خنده بازار
گل همیشه نازم
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گل خشک
راه فضیلت
نامه ای در راه عشق
نت سرای الماس
دل پر خاطره
مردود
ست سارافون ودامن شلواری نیلوف
دهکده کوچک ما
SIAH POOSH
گروه اینترنتی جرقه داتکو
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
فقط خدا
COMPUTER ENGINEERING &
شاه تور
اسرا
غزلیات محسن نصیری(هامون)
پاتوق دخترها
اس ام اس جدید
موعود
آتیه سازان اهواز
نور غدیر
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
این نیز بگذرد ...
گالری رنگارنگ
خداجون دوستت دارم
کان ذن ریو کاراته دو ایلخچی
کلاس من
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کیمیا
طوبای محبت
نوری چایی_بیجار
* روان شناسی ** ** psychology *
دوستانه
xXx عکسدونی xXx
شخصی
هرچه می خواهد دل تنگم میذارم
کتابهای رایگان برای همه
مهربانی
نقاشی های الیکا یحیایی
اصولی رایانه
سید خراسانی
زمزمه تنها
« عــــــفـــــــاف و حـــــجــــــاب »
سوادکوهی ریکا
سکوت(فریاد)
نوستالوژی دل ....
عاشقانه ها
mohammad
حرفهای شیرین
عرفان وادب
خیارج سرای من است
حرفهای آسمانی
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
احسان ابراهیم پور
بهنام دانلود
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
عاشقانه ها
باشگاه پرواز
سکوت پرسروصدا
بدنسازی و هیکل
khoshbakhti
فرهنگی
Morteza Qasemi:Violinist
تنها

راه انداز و برنامه نویس پی ال سی+تازه های فناوری اطلاعات
چشم انتظار
درگز دیار آشنا
عشق بزرگ ترین دروغ دنیاست
دل شکسته
پیامک 590
خط بارون
خط بارون
خط بارون
نبض شاه تور
فرزند روح الله
اخبار دنیای عشق
تجربه های مربی کوچک
صل الله علی الباکین علی الحسین
Sense Of Tune
ghamzade
یٰا عِمٰادَ مَنْ لا عِمٰادَ لَهْ
متالورژی_دانلود فایل برای دانشجویان متالورژی (rikhtegari.com)
رویایی زندگی کردن...
اسماء الحسنی
خوش مرام
تینا
ستاره سهیل
جلسه قرآن وعترت کاشان
قافله شهدا
♥ღردپای عشق♥ღ
در پناه آسمون
انتظار نور
برو بچه های ارزشی
Chamran University Accounting Association
پاتوق سرا
عشق سرخ
مقاله های تربیتی
یاس من
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
فقط خدا
دوزخیان زمین
گل یا پوچ ؟
داستان یک روز
vagte raftan
ناکام دات کام
آزاد اندیشان
گنجینه
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
محمد شادانی
مناجات با عشق
فهادانــ
دانشجو
بیاببین چیه ؟
از یک انسان
غم
زازران
مریم بانو
mahoor
مرجع اس ام اسSMS
قرمز ها
جالب انگیزناک
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
سیاه و سفید
داود ملکزاده خاصلویی
دوباره سبز می شویم...
شش گوشه
ریاضیات
نوجوونی از خودتون
عکس
امپراتوری هخامنشیان
ME&YOU
*مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)*
* رز آبی *
امام زمان (ع)
مطلع مهرورزی ومحبت
به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
عکس
در قلمرو سکوت
عاشق دلباخته
آوای آشنا
آرشیو
آرشیو مطالب کتاب جمله های طلایی و مطالب گوناگون[58] . جمله های طلایی[17] . ازدواج[8] . آرامش[4] . تصاویر[4] . خانواده سبز[4] . زندگی[4] . عشق[3] . خوشبختی[3] . رومانتیک[3] . سلامتی[3] . تصویر[3] . زن[3] . میلاد[3] . گناه[2] . مادر[2] . گزیده مجله خانواده سبز[2] . کشمیر[2] . قرآن[2] . عیدنوروز[2] . فریدون مشیری[2] . قانون جذب[2] . مناظره[2] . یادگاری دوستان[2] . کبد چرب[2] . نعمت[2] . جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی[2] . خدا هست[2] . تکالیف[2] . تکنولوژی فکر[2] . حسین[2] . دختر[2] . دوستت دارم[2] . دوستی[2] . داستان[2] . زیبایی[2] . علی(ع)[2] . شب قدر[2] . صلوات[2] . صوفی و خرش[2] . اسلام[2] . ارتباط[2] . اس ام اس[2] . پیامبر[2] . اعمال[2] . اعمال شب لیله الرغائب . اعمال هنگام خواب . افتخار به زن بودن . افرادی که چشمشان کمتر از یک نمره ضعیف است، لیزیک نکنند . افسانه زن . افکاردیگران . اقدام عجیب . اگر خستگی و کسالت رهایتان نمی‌کند ! . اگر دعایتان مستجاب شد مواظب سه حالت باشید . اگر نمیتوانی . الحمد لله . الله الله و استجابت دعا . الهی قمشه ای . اما... . امام باقر . امام جعفرصادق . امام رضا (ع) . امام رضا علیه السلام و حفظ آبروی شیعه خراسانی . امام زمان . امام صادق . امام کاظم . امام هادی . امشب لیلةالرغائب . امنیت . امید . امید به زندگی به 150 سال می‌رسد . امیدوار کننده ترین آیه در قرآن . امیدواری . انتخاب نوع حجاب . اندیشه ها . انسان . انسانهای سبز . انگشتر بهشتى . انواع سوشی با طراحی های دیدنی و زیبا . انواع مختلف کفش . اولین ژیانی که تولید شد/عکس . اولین و آخرین سفر انسان به ماه . ای جوووونم . ایدز . ایده . ایده بزرگ . ایران برگر . ایران پرمصرف‌ترین مشتری سیگار تا 40 سال آینده . این 9 خرافه سلامت را باور نکنید! . این خوردنی‌ها شما را خسته‌ می‌کنند . این خوشمزه ها شما را پیر می‌کنند! . این ستارگان زن از شوهرانشان پولدارترند! . این ماده مغذی محافظ لثه است . این میان وعده مانع پرخوری می شود . این نانوایی نان ندارد . اینترنت با مغز ما چه می‌کند . بـآیَـ? . با 16 درخت با شکوه در گوشه و کنار جهان آشنا شوید . با اصول و کلیدهای فهم زبان بدن آشنا شویم! . با اظهار نیاز خود را ذلیل نکنید . با افراد عصبی چگونه برخورد کنیم . با این 12 انگیزه ازدواج نکنید! . با این لباس ها خوش اندام می شوید . با این نوشیدنی شیرین لاغر شوید . با بیل و کلنگ به جان تاریخ یزد افتادند . با تلاش . با خزان‌ زدگی پوستمان چه کنیم . با زبان بدن، مچ همه را بگیرید! . با فواید دارچین آشنا شویم . با مردان کوتاه قد ازدواج کنید! . بارهنگ . بازداشت یکی‌از عوامل تحریکات‌اخیر دراصفهان . بازیگر زن ایرانی از تغییر جنسیت و دنیای مردانه‌اش می‌گوید . باشگاه لاغر اندام های گوشی های موبایل! . بافتن موها . بانوی ایرانی، بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا . باید و نبایدهای طراحی دکور فضای داخلی خانه . ببخش . بخشش . بخشش کنید، اما . بخور نخور‌های پاییزی از دید طب سنتی . بدون رژیم گرفتن لاغر شوید . برای نوجوان خود وقت بگذارید . برخی از آثار نماز شب . برداشتن موانع موفقیت . برکات‌ ماه‌ رمضان‌ . بسیار مهم و حیاتی . بلایی که سیگار بر چهره می‌‌آورد . به بهانه فیلم ملک سلیمان (ارتباط،دوستی و ...با اجنه مسایل دیگر) . به زن بودنتان افتخار کنید . بهترزندگی کردن . بهترزیستن . بهترین . بهترین خوراکی‌ها برای داشتن چشمانی زیبا . بهترین دعاى حاجت . بهترین راهنمای انتخاب و خرید لباس پاییزی . بهترین فبلت‌هایی که می‌توانید در پاییز خریداری کنید . بهترین و بدترین موادغذایی برای دیابتی‌ها . بهترین و جالب ترین سلفی های 2014 . بهترین کرم دور چشم، مناسب سنِ شما . بهترینها برای سال نو . بهره مندی از دنیا . بهروز یاسمی . بیست معجزه . بیش از 120 انسان منجمد در انتظار حیات دوباره‌اند! . بیماری که جان مرتضی پاشایی را گرفت جدی بگیرید . بیوگرافی ناصر گیتی‌جاه . پاداش کسی که آیة الکرسی را زیاد می خواند . پاسخ . پاسخ به سوالات . پای صحبت «نامزد مرتضی پاشایی» . پایان یا آغاز عاشق . پایه تخت . پایه های اخلاق . پردرآمدترین شغل ها برای زنان . پرسش . پروانه . پروردگار . پس از فوت همسرش! . پسر . پل . پلک بزنید . پند . پوکی استخوان . پیام . پیام ضروری . " دانش کم چیز خطرناکی است " . "حبس" در انتظار مزاحمان تلفنی 115 . "زمین در خوش ترین احوال" . «بهنام تشکر» پدربزرگ شد! . 10 اختراع برتر 2014 معرفی شد . 10 ترفند ساده برای سال اول ازدواج . 10 تفاوت عمده بین مغز زنان و مردان! . 10 چیزی که زن‌ها درمورد مردها تنفر دارند . 10 چیزی که هرگز نباید روی صورت تان قرار دهید . 10 درس زندگی . 10 دلیلی که باعث می‌شوند هرگز ثروتمند نشوید! . 10 راز تحریک متابولیسم بدن . 10 راز حل نشده در مورد انسان‌های اولیه . 10 راز نادیده گرفته شده از تاریخ . 10 روش برای اینکه در زندگی خوش شانس باشیم . 10 فایده معجزه‌ آسای زنجبیل . 10 فرمول ساده برای چکاپ شخصی . 10 مسکن طبیعی عالی برای دردهای قاعدگی . 100 دلاری . 12 آلوده‌کننده هوای داخل خانه . 13 عادت روزمره که باعث پیری میشود . 13 واقعیت چینی که شاید نشنیده باشید . 1387 . 14 باور غلط گوارشی . 14 نکته برای رسیدن به زندگی شادتر! . 15 واقعیت جالب در مورد هند که تا به حال نشنیده اید . 15 کاری که افراد برخوردار از اعتماد به نفس بالا انجام نمی‌دهند . 15روز . 16 اشتباهی که شما را کوتوله نشان می‌دهد! . 18 توصیه همسرانه برای آقایان . 20 دقیقه قبل از خواب قهوه بنوشید . 22 نکته تغذیه‌ای،نمره سلامت‌ . 25 نکته طلایی . 27 چیزی که در 27 سالگی باید یاد گرفت . 3 سال متوالی خشکسالی متوسط تا شدید در 8 استان . 30 . 30 بلایی که نباید سرخودتان بیاورید !!! . 30سال . 4 برابر شدن جمعیت سالمندی ایران . 40 آموزه مهم درباره همسرداری از زبان ائمه . 40 درصد از 200 نوع سرطان، قابل پیشگیری است . 40 نکته مهم اخلاقی در 40 جمله کوتاه و خواندنی . 40درس . 5 اشتباه در شستن صورت . 5 ترفند برای کار کمتر و موفقیت بیشتر در زندگی . 5 نکته حیاتی برای پیاده روی در تابستان . 50 . 6 چای گیاهی که سالم تان می کنند . 6 راهکار برای فرار از استرس های کاری . 6 فایده . 7 پیشنهاد غذایی مهم پزشکان برای سلامت و زندگی شاد خانم ها . 7 دلیل کاهش تمایل زنان به بچه‌دار شدن . 7 غذای ساده برای 7 موقعیت حساس . 79 درصد روزهای امسال پاک و سالم بودند . 7سین . 8 جاذبه طبیعت گردی ایران . 8 غذای سمی . 8 ماده خوراکی برای کم کردن اشتها . 8 نکته مهم . 9 توصیه‌ مفید صبحانه‌ ای! . 9 عادتی که ثروتمندان در زندگی دارند . 9 یار سلامتی بدن به شرط اعتدال . Art . Beautiful letter . Best Photograph . change me . Frying eggs made easy . Kashmir . Nice Garden . RED X RED . sms-اس ام اس . snake man . Surgery of a snake . Taronga Zoo . wow!!! . آبان ماه . آبان، ماه کم آبی تهرانی ها . آتش چهارشنبه . آثار روابط جنسی از منظر قرآن . آخر الزمان . آخرین آمار ازدواج و طلاق در کشور . آخرین آمار بیکاری در کشور . آخرین حرف تو چیست؟ . آدم برفی . آرام شدن . پیامبر اکرم . پیامبر اکرم(ص) . پیامبر اکرم(ص) نمونه کامل اخلاق . پیامبراکرم . پیامبران . پیرزن و مرد گوژپشت . پیشگیری از بارداری در ابتدای ازدواج . پیشگیری از سرطان . پیشنهاد هیجان‌انگیز برای موهای شما . پیوندهای روزانه . تئوری پنجره شکسته . تاثیر رنگ های شاد بر خلاقیت انسان ها . تاثیر قرمزوآبی . تاثیر میوه‌های بنفش و آبی در تقویت حافظه . تاثیر والدین در اخلاق . تاریخچه هفت سین . تاریخچه ولنتاین . تبدیل برج آب قدیمی به یک خانه مدرن . تبریک . تجلیل از پدر تعلیم وتربیت ایران در روز جهانی کودک . تخریب 2 طبقه پاساژ علاءالدین... . تدابیر مردان در همسرداری . تدبیر درست . ترافیک پرحجم در جاده های کشور . ترایفـل کاسـه ای رنگی . ترفندهای ساده برای زندگی . ترفندهای یک کدبانوی کامل . ترول . ترک کف پا را جدی بگیرید . تزریق انسولین، باعث ایجاد سرطان خون می‌شود . تزیین تخم مرغ . تست . تستهایی جالب برای تشخیص طلای اصل از طلای تقلبی . تشخیص آلزایمر از طریق راه رفتن . تشخیص آلزایمر با تست بویایی ! . آزاردهنده‌ترین مشکلات اندروید جدید . آسون ترین کار و سخت ترین کار . آشنایی با علائم، راه‌های تشخیص و مقابله با ویروس‌ کرونا . آشنایی با علایم و نشانه بیماری ها در چهره . آشنایی با معماران چیره دست دنیای جانوران . آشنایی با ویتامین D و بیماری های کمبود ویتامین D . آفرینش زن . آلودگی در آب تهران نداریم . آمادگی ازدواج . آموزش درست کردن بهترین سیب‌ زمینی سرخ کرده‌ دنیا . آموزش نماز . آموزش کمک‌های اولیه به مصدومین اسید پاشی . آموزنده . آموزه های طنز و جالب عمه کتی .
آرشیو
اشتراک
 
طراح قالب
www.parsiblog.com