شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
اين روزا که رفتن به همه جا غدقنه
{a h=teeva}رود تنها نيست{/a} :(
تسبیح دیجیتال
الهه السادات
رتبه 92
3 برگزیده
902 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top