شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
چقدر چشاي من اينجوري قرمز ميشن و هي مامانم ميگ الهي سيستم و گوشي بسوزه راحت بشم:D
چراغ جادو
الهه السادات
رتبه 93
3 برگزیده
897 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top