شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
چقدر چشاي من اينجوري قرمز ميشن و هي مامانم ميگ الهي سيستم و گوشي بسوزه راحت بشم:D
درب کنسرو بازکن برقی
الهه السادات
رتبه 92
3 برگزیده
901 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top