علت مرگ و عوارض ناشی از آتش‌سوزی در این موارد، مربوط به استنشاق دود است.
استنشاق دود موجب می شود که ذرات کوچک داغ و سموم جذب شده به مجاری هوایی آسیب برساند.
هوا حتی در گرمای 350 تا 500 درجه سانتی گراد، به ندرت آسیب مجاری هوایی تحتانی را ایجاد می کند.
از طرفی بخار یا ذرات دوده گرم شده معلق در هوا می تواند گرما را هدایت کرده و آسیب های عمقی در مجاری هوایی ایجاد کنند.
علاوه بر این، مونواکسیدکربن و سیانید از سمومی به شمار می روند که در حوادث آتش سوزی آسیب جدی ایجاد می کنند.
منواکسیدکربن همان گاز بی رنگ و بی بویی است که در گازگرفتگی عامل مرگ است. این قاتل خاموش نه تنها در سوخت های فسیلی (گاز شهری، بنزین و...)، بلکه بر اثر سوختن بسیاری از مواد اشتعال زا نیز تولید می شود.
علائم آسیب ریه و مجاری تنفسی در آتش سوزی
سرفه، تنگی نفس و انقباض مجاری هوایی ناشی از دود و سموم تحریکی است. این که حرارت و محرک ها به حنجره آسیب برساند و تولید سرفه و خس خس کند، زمان می برد.
زمان بین تماس با دود و شروع علائم بالینی بسیار متغیر است و به درجه و ماهیت تماس بستگی دارد.
موهای بینی سوخته شده و دوده در خلط بیمار نشانگر تماس قابل توجه است. استنشاق مونواکسیدکربن در تمام بیماران در معرض دود باید در نظر گرفته شود.
بیمارانی که با دود تماس داشته و از محل آتش سوزی فاصله دارند، مانند فرد ساکن در اتاق مجاور محل دچار آتش سوزی یا افرادی که در معرض دود اگزوز ماشین هستند، عمدتا آنچه تنفس می کنند، مونواکسیدکربن و سیانید است.
مرگ زودرس در مبتلایان، ناشی از کمبود اکسیژن، اختلال در راه های هوایی یا استنشاق گاز منواکسیدکربن است.
با مصدوم آتش سوزی چه کنیم؟
باید به سرعت مصدوم از محل آتش سوزی خارج شود. به یاد داشته باشید که این کار به گیرافتادن افراد ناجی در مخمصه منجر نشود.
در بسیاری از موارد دیده می شود که افراد ناآشنا با امداد، برای کمک به مصدومین آتش سوزی اقدام می کنند و این باعث می شود خودشان هم گرفتار شده و بر تعداد مجروحین بیفزایند.
بنابراین اگر آتش سوزی وسیع و امکان دسترسی آسان به مجروحان وجود ندارد، بهتر است این کار به ماموران آتش نشانی واگذار شود.
اغلب مصدومین حوادث آتش سوزی از نظر آسیب به پوست و مراقبت های اولیه و گاهی مراقبت های ویژه به دلیل آسیب های تحریکی و سمی ناشی از ذرات و گازهای متصاعد از آتش، نیازمند مراقبت در مراکز تخصصی سوختگی هستند.

خبرگزاری تبیان