سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
خداوند، بنده ای را که دهان خود را می گشاید و می گوید : «بارالها ! به من روزی بده» ؛ ولی دست از طلبِ روزی می کشد، دشمن می دارد . [.امام علی علیه السلام]

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

دوشنبه 99 شهریور 10  8:28 عصر

مجموعه: زندگینامه بزرگان دینی

 

 

زندگینامه حضرت ابوالفضل

 

عباس،فرزند علی و امّ البنین، در روز چهارم شعبان سال 26 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود.مادرش فاطمه، دختر حزام بن خالد بود که نیاکانش همه از دلیر مردان عرب بوده و در شجاعت و دلیری در دنیای عرب مشهور بوده اند.

 

امام علی( ع ) ده سال پس از وفات حضرت فاطمه ، با امّ البنین ازدواج کرد. خواستگاری این ازدواج را برادرش عقیل انجام داد .

 

می گویند هنگام ورود امّ البنین به خانه علی (ع) امام حسن و حسین بیمار بودند و او از آنان پرستاری کرد تا خوب شدند.امّ البنین اجازه نمی داد که اورا فاطمه صدا کنندزیرا می ترسید یاد غم های فاطمه برای علی و فرزندانش زنده شود و باعث ناراحتی آنان شود .

 

ثمره ازدواج علی(ع) با فاطمه بنت حزام،چهار پسر به نام های عباس،عون ، جعفر و عثمان بود که بزرگترین آن ها عبّاس بود.فاطمه را به علت داشتن این چهارپسر،امّ البنین(مادر پسران) نامیده اند.امّ البنین آن چنان به امیرالمؤمنین وفادار بودکه پس از شهادت آن حضرت ، شوهر دیگری اختیارنکردبا آن که بیش از بیست سال پس از آن حضرت زنده بود .

 

وقتی عباس به دنیا آمد،امام علی(ع) در گوش او اذان و اقامه خواند،نام خدا و رسول را به گوش او خواند و نام او را عباس نهاد . امام گاه گاهی قنداق عباس را در آغوش می گرفت، بازوانش را می بوسید و گریه می کرد .روزی امّ البنین علّت این گریه را پرسید ؛ امام در جواب فرمود : این دست ها در راه کمک به حسین قطع خواهند شد .

 

عباس در خانه علی و در دامان مادری با ایمان و وفادار و در کنار حسن و حسین (ع) رشد کرد واز این خاندان پاک درس های بزرگ انسانیت، شهادت و صداقت آموخت .

 

روزی حضرت علی (ع) ، عباس خرد سال را در کنار خود نشاند و به او گفت : بگو یک . عباس گفت : یک . امام فرمود : بگو دو . عباس از گفتن خودداری کرد. وقتی امام علت را جویا شدجواب داد : شرم می کنم با زبانی که خدا را به یگانگی خوانده ام ، دو بگویم .

 

عباس نه تنها در قامت رشید بود،بلکه در خِرَد برتر و در جلوه های انسانی هم رشید بود.او به یقین می دانست که برای چه روز عظیمی ذخیره شده و می دانست که برای عاشورا به دنیا آمده است .

 

عباس در سنین دوازده تا چهارده سالگی،زمانی که علی ( ع ) با دشمنان درگیر بود،در برخی از جنگ ها شرکت داشته و با آن که زیاداجازه جهاد به اوداده نمی شد،ولی درهمان نوجوانی حریف قهرمانان نامی عرب بوده است:

 

در یکی از روزهای جنگ صفّین،نوجوانی نقابدار از سپاه علی (ع) به میدان آمد.ترس و دلهره  سپاه معاویه رادربرگرفت.هر کس ازدیگری می پرسید این نوجوان کیست که این طورشجاعانه  پابه میدان جنگ نهاده است ؟ از سپاه معاویه کسی جرأت نکرد پا به میدان بگذارد.معاویه به سردار نامی خود،ابن شعثاء،دستور داد تا به جنگ این نوجوان برود؛ ابن شعثاء در جواب گفت: مرا حریف ده هزار نفردرجنگ می دانند،چگونه مرا به جنگ با کودکی می فرستی؟بهتر است یکی ازپسرانم رابرای کشتن او بفرستیم.معاویه قبول کردو ابن شعثاء فرزند بزرگ خود را برای جنگ بااین نوجوان به میدان فرستاد.امّا او دریک چشم به هم زدن به دست این نوجوان کشته شد.ابن شعثاء فرزنددوم خودرا فرستاد،او نیز کشته شدو به این ترتیب هرهفت پسراو کشته   شدندوخود اوبا عصبانیّت پا به میدان گذاشت وبه آن نوجوان دلاور گفت:تو پسران مرا کشتی ، به خدا قسم پدر و مادرت را به عزایت خواهم نشاند.ولی خوداونیزدرمدّت کوتاهی به پسرانش پیوست.همه با تعجّب به این نوجوان شجاع نگاه می کردند. امام(ع) اورا پیش خودخواندونقاب او را برداشت وپیشانی اورا بوسید.همه با تعجّب دیدند که او عباس پسر امیرالمؤمنین است.

 

 

همچنین درجنگ صفین،زمانی که سپاه معاویه راه آب رابه روی امیرالمؤمنین و سپاهش بسته بودند؛امام (ع) جمعی رابه فرماندهی امام حسین (ع) جهت باز کردن راه فرستادکه عباس هم در آن جمع حاضر بوده و در رکاب برادرش جنگیده است .

 

عباس چهارده ساله بودکه پدرش درواقعه محراب خونین کوفه دررمضان سال چهلم هجری به  شهادت رسید.او با چشمانی اشکبار و خاطری اندوهگین،شاهد دفن شبانه و پنهانی پدرش بوده است.او هرگز توصیه ای راکه پدرش در شب 21 ماه رمضان در آستانه شهادتش به عباس کرد ، از یاد نبرد . آری امام از او خواست که در عاشورا و در کربلا برادرش حسین را تنها نگذارد.

 
پس از شهادت امام علی (ع) عباس سال های تلخ امامت برادرش حسن (ع) را هم تجربه کرد.

 

سالهایی که حیله گری های معاویه و ستم های امویان اوج گرفته بود و بسیاری از یاران وفادار امام علی و امام حسن (ع)،از جمله حجر بن عدی و عمرو بن حمق به شهادت رسیدند.دورانی که وعّاظ در منبر ها معاویه را مدح و به علی (ع) ناسزا می گفتند .

 

 

وقتی امام حسن(ع) مسموم و شهید شد . عباس24 سال داشت.شهادت امام حسن بار دیگر بنی هاشم راسوگوار کرد عباس نیز به همراه خاندان پیامبر در غم واندوه ازدست دادن برادرش متأثّر و اندوهگین شد . عباس چند سال بعد از شهادت پدرش ، در سن هیجده سالگی با لُبابه دختر عبداللّه بن عبّاس ازدواج کرد . عبداللّه راوی حدیث و از شاگردان لایق و برجسته علی (ع) بود و لبابه در محیطی عرفانی و مذهبی تولدو رشد یافته بود.حاصل ازدواج عباس بالبابه دو فرزند به نامهای عبیداللّه و فضل بود.میگویند بعد از تولد فضل به عباس لقب ابوالفضل (پدر فضل ) دادند. امّا برخی دیگر عقیده دارند عباس به خاطر فضل بی پایانش به این لقب خوانده می شود .

 

عباس درهمه دوران زندگی اش،همراه برادرش امام حسین(ع) بود.او جوانی خودرا صرف خدمت به امام حسین (ع) کرد.او درمیان جوانان بنی هاشم شکوه و احترام خاصّی داشت و آنان مانند پروانه هایی برگرد شمع عباس حلقه ای از عشق و وفا به وجود آورده بودند.آنان حدودسی نفر بودند و در رکاب امام حسن و حسین (ع) همواره آماده شهادت و حماسه بودند .

 

پس از مرگ معاویه،هنگامی که حاکم مدینه امام حسین رابه دارالإماره دعوت کردتاپیام یزید را به او تسلیم نماید،عباس به همراه این سی نفردر بیرون ازدارالإماره حاضر بودندو ترس ازحضور آنان باعث شد که در آن روز هیچ خطری امام را تهدید نکند.

 

عباس سرپرستی قافله امام حسین را در کوچ به کربلا بر عهده داشت .او در کربلا حماسه ای آفرید که تاریخ نظیر آن را در برگ های خود ندارد . او با پس زدن امان نامه امویان بزرگترین درس وفاداری به معشوق را در جامعه انسانی به یادگار گذاشت .

 

در روز عاشورا و در صحرای سوزان کربلا ، عباس با دیدن لبهای خشکیده و چشمان اشکبار  فرزندان امام (ع) ، بی اختیار مشک آب را بر دوش گرفت و رفت تا بزرگترین امتحان زندگی اش را پس دهد . اورفت و با شجاعت صف دشمن را شکست،خود را به آب فرات رساند، مشک را پر کرد و با لبهایی تشنه به آب ضلال فرات نظاره کرد،جرأت نکرد جرعه ای بنوشد.چون حسین و فرزندانش تشنه بودند و شایسته نبود او قبل از آن ها خود را سیراب کند .

 

دشمن خوب می دانست که تا بازوان عباس بر تن اوست،توان برابری با او را ندارند.به همین علّت بازوان عباس هدف قرار گرفت.عباس برای حفظ آب دو دست خود را از دست دادوبا ضربه های دشمنان از اسب به پایین افتاد .امام حسین(ع)خود را به بالین عباس رساندواو در آغوش برادر به دیدار محبوب شتافت و امام را با کوله باری ازغم و اندوه درکربلا تنها گذاشت.عباس در موقع شهادت 35 سال داشت .

 

امام سجّاد (ع) درباره عمویش عبّاس چنین می فرماید:خداوند،عمویم عباس را رحمت کند که درراه برادرش ایثارو فداکاری کرد و ازجان خود گذشت.چنان فداکاری کردکه دو دستش قطع شد.

 

خداوند نیز به او همانندجعفر بن ابی طالب،درمقابل آن دو دست قطع شده،دو بال عطا کردکه با آن ها در بهشت با فرشتگان پرواز کند.عباس نزد خدا، مقام و منزلتی داردبس بزرگ،که همه شهیدان در قیامت به مقام والای او غبطه می خورند و رشک می برند .


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

دوشنبه 99 شهریور 10  8:26 عصر

مجموعه: داروخانه معنوی

 

آموزش نماز توبه,غسل و نماز توبه,نماز توبه چگونه استنماز توبه

 

نماز توبه چگونه است؟

 انسان جایزالخطاست و همه ما مرتکب گناهانی می شویم که برایمان پشیمانی بهمراه دارد. گاهی این گناهان  کوچک و گاهی آن قدر بزرگ است که فکر می کنیم هیچ وقت بخشیده نمی شوند. درصورتی که واقعاً از گناهی پشیمان هستید و از صمیم قلب می خواهید که استغفار کنید، نماز توبه را بخوانید و مطمئن باشید که خدا توبه تان را خواهد پذیرفت.

نماز توبه:

نماز توبه، برای استغفار کردن و برگشت از گناهان میباشد. براى به دست اوردن طاعت خدا پیش از هر چیز از تمام مسائلى که قبلا گرفتار آن بودى توبه ای صادقانه کنید.

 

توبه چیست؟

« توبه» پشیمانی و ندامت از گناه است. فرد توبه کننده باید گناه را در آینده ترک کند و قصد به تلافی کردن اشتباه بگیرد و از اعماق قلب از گناه پشیمان باشد. توبه انجام واجبات و تدارک و قضای آنچه عمل نشده و ترک محرّمات است. ارکان توبه پنج چیز است:

 

ترک گناه

- ندامت و افسوس

- تصمیم بر ترک در آینده

- جبران گذشته

- استغفار

 

آموزش نماز توبه,غسل و نماز توبه,نماز توبه چگونه استنحوه خواندن نماز توبه

 

آموزش خواندن نماز توبه:

اول غسل کنید. و بعد دو نماز دو رکعتی بخوانید( مثل نماز صبح) با این اختلاف که در هر رکعت پس از حمد سه دفعه سوره­ ی توحید، یک دفعه سوره­ ی فلق و یک دفعه سوره­ ی ناس بخواند. پس از تمام شدنِ نماز، هفتاد بار استغفار کرده

 

و بعد بگویید:

« لا حَولَ وَ لا قُوَّهَ إلّا بِالله العَلِیِّ العَظیمِ»

 

بعد بگویید:

 

« یا عَزیزُ یا غَفّارُ إغفِر لِی ذُنُوبِی وَ ذُنُـوبَ جَمیعِ المؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ فَإنَّهُ لا یَغفِرُ الذُّنوبَ إلّا أنتَ»

ای خدای عزیز و ای خدایی که بسیار آمرزنده هستی! گناهان من و گناهان همه­ ی مردان و زنان مؤمن را بیامرز، چرا‌که کسی جز تو آمرزنده­ ی گناهان نیست»

 

نماز توبه به نقل از کیست؟

نماز توبه از پیغمبر( ص) نقل شده است. ایشان این نماز را در ماه ذی القعده به اصحاب خود اموزش دادند و فرمودند:

 

« هیچ مسلمانی نیست که این نماز را بگذارد جز اینکه از اسمان به وی ندا شود: ای بنده خدا! توبه تو پذیرفته شد و گناهان تو بخشوده؛ اکنون کار خود را از نو شروع کن. فرشته ای هم از فرود عرش به وی میگوید :ای بنده خدا! خوشا به حالت، مبارکباد بر تو و بر خاندان و خانواده تو.

 

 

دیگری به او ندا میدهد :ای بنده خدا! باک مدار که خصمان و مدعیان خود در قیامت را، راضی ساختی. دیگری ندا میدهد :ای بنده خدا! با ایمان بمیری، دین از تو دور مباد و قبرت گسترده و نورانی باد.

 

دیگری میگوید: ای بنده خدا! پدر و مادر از تو خرسندند، گناهان آنها و گناهان تو و گناهان خاندان تو آمرزیده است و روزی تو در جهان و آخرت گسترده است و جبرئیل به وی ندا میدهد: دل خوش دار، من همراه با فرشته مرگ( ملک الموت ) پیش تو خواهم آمد و به وی دستور خواهم داد که با تو مهربان باشد؛ تا مرگ، تو را اصلاً نیازارد و روح از جسمت به آرامی و خوشی بیرون رود.

 

خواندن نماز بخشش و آمرزش:

نماز استغفار در مفاتیح ذکر نشده است ولی در دیگر کتاب های معتبر به دو صورت نماز عفو و نماز استغفار سفارش شده است.

 

نماز عفو دو رکعت است و در هر رکعت پس از حمد سوره قدر را بخوانید و پس از سوره قدر 15 مرتبه ذکر« ربّ عفوک عفوک» را بگویید و در رکوع هم همین ذکر را 10 مرتبه بگویید و نماز را مثل نماز جعفر طیار تمام کنید.

 

نماز استغفار مثل نماز عفو است؛ صرفا بجای یادآوری بالا باید بگویید:« استغفرالله»

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

یکشنبه 99 مرداد 26  7:36 عصر

 

احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
احادیث تصویری درباره نماز
 
احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
احادیث تصویری در مورد نماز
 
 
 
احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
احادیث تصویری درباره نماز از پیامبر اکرم (ص)
 
احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
احادیث تصویری مورد نماز
 
احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
احادیث تصویری درباره نماز از امام علی (ع)
 
 
احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
احادیث تصویری درباره نماز
 
احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
احادیث تصویری درباره نماز از امام صادق (ع)
 
احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
احادیث تصویری درباره نماز
 
احادیث نماز,احادیث تصویری درباره نماز,احادیث درباره نماز
 
 
گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

مجموعه: زندگینامه بزرگان دینیمیر محمدصالح خاتون آبادی,زندگی نامه میر محمدصالح خاتون آبادی,بیوگرافی میر محمدصالح خاتون آبادی

میر محمدصالح خاتون آبادی از شاگردان علامه مجاسی بوده است

 

شرح حال میر محمدصالح خاتون آبادی

میر محمدصالح خاتون آبادی  ابتدا به حکمت و علوم عقلی گرایش داشت، ولی بعدها با تأثیرپذیری از محمدباقر مجلسی، بیشتر به تحصیل و تحقیق در فقه و حدیث روی آورد و در کلام و تفسیر قرآن هم مهارت یافت.

زندگینامه میر محمدصالح خاتون آبادی

میر محمدصالح خاتون آبادی در سال 1058 قمری دیده به جهان گشود.ولی در کتاب های شرح حال ، نکته ای در مورد زادگاه و محل رشد و بالیدن وی ذکر نشده است؛ هر چند میتوان حدس زد که او بیشتر عمرش را در اصفهان سپری نموده است؛ زیرا مدت سی سال در خدمت علامه مجلسی بوده و بیست سال نزد محقق خوانساری شاگردی نموده و سال های آخر عمرش، شیخ الاسلام اصفهان گردیده است.

 

نخستین شیخ الاسلام و امام جمعه اصفهان در عهد صفوی، شیخ بهایی است و بعد از او حکیم و فقیه میر محمّد باقر داماد؛ تا اینکه این امر به ملا محمد تقی مجلسی تفویض گردید. بعد از فوت او، این مناصب به فرزندش علاّمه محمد باقر مجلسی تفویض گردید. با ارتحال علامه، با وجود اعیان و معاریف بزرگ اصفهان، امامت جمعه و ریاست دینی و شیخ الاسلامی، به میر محمّد صالح، داماد علامه مجلسی و آنگاه به میر محمّد حسین واگذار گردید.

 

گرایش علمی میر محمدصالح خاتون آبادی

میر محمدصالح خاتون آبادی، گویا در ابتدای تحصیل شوق فراوانی به علوم عقلی و فلسفی داشته است؛ چنان که خود در زمان شرح حال استادش علامه مجلسی، می گوید: « در اوایل حال، این قاصر حریص بودم بر تحصیل علوم عقلی و اوقات خود را صرف کتب حکمت می نمودم».

تا اینکه در سفر خویش به بیت الله الحرام، به سبب آشنایی با علامه مجلسی و ترغیب او، از حکمت و علوم عقلی صرف نظر می کند و به صورت ویژه به دانش حدیث اهتمام می ورزد، به طوریکه در آثارش هیچ ردی از فلسفه و منطق دیده نمی شود. البته امکان دارد علاوه بر تشویق های علامه، وضعیت علمی آن زمان هم در رغبت او به حدیث تأثیر داشته است؛ چون یکی از ویژگیهای عصر میر محمدصالح، حدیث گرایی و رونق دانش حدیث بوده است.

 

علماى معاصر میر محمدصالح خاتون آبادی

1. محمد بن حرّ عاملى( 1033 ـ 1104 هـ .ق.)

2. امیر محمدباقر مدرس

3. آقا جمال خوانسارى

4. شیخ جعفر قاضى( حویزه اى کمره اى)

5. میرزا عبدالله افندى

6. سید نعمت الله جزایرى

7. ملا محسن فیض کاشانى

 

 

تعدادی از آثار میر محمدصالح خاتون آبادی

1. آداب سنیه

2. حدائق المقرّبین

3. ذریعه النجاح فی اعمال السنه؛

 

4. اصول العقائد

5. اسرار الصلوه

6. اسماء من استبصر من العلماء و رجع الی الطریقه الاثنی عشریه

7. الانوار المشرقه

 

وفات میر محمدصالح خاتون آبادی

سال وفاتِ میر محمدصالح خاتون آبادی، در بعضی منابع1116ق ذکر شده، ولی در تتمیم وقایع السنین و الاعوام، در ذکر رویدادهای سال های 1124ق تا 1126ق از او یادشده شده و بنابراین بنظر میرسد که تاریخ وفات او 1126ق است. میرمحمدصالح در اصفهان فوت کرد و در نجف به خاک سپرده شد.

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

پنج شنبه 99 مرداد 23  8:29 عصر

مجموعه: زندگینامه بزرگان دینی

 

حضرت حزقیل ع, زندگینامه حضرت حزقیل ع,حضرت حزقیل کی بود

در داستان ها از حضرت حزقیل با عنوان« حزقیل پیامبر» نامبرده شده است

 

نام حزقیل صریحاً در قرآن نیامده است، اما مفسران مسلمان آیه 243 سوره بقره را با وی مرتبط دانسته‌اند.

زندگینامه حضرت حزقیل(ع)
حضرت حزقیل( ع)، سومین خلیفه از خلفای حضرت موسی( ع) بعد از یوشع و کالب بن یوفنا بود که به نبوت بنى اسرائیل مبعوث شد.[ 1] حضرت حزقیل( ع) پسر بوذى( بوزی)[ 2] یا نوری[ 3] بود. حزقیل را« ابن العجوز» گویند؛ چون مادرش پیرزنى عقیم بود که صاحب فرزندى نمی شد تا سرانجام در سن پیرى از خدا فرزندى تقاضا کرد و خداوند حزقیل را به وی داد.[ 4]

در داستان ها از حضرت حزقیل با عنوان« حزقیل پیامبر» نامبرده شده است.[ 5] مورّخان و مفسّران گفته اند که حزقیل همان ذوالکفل است که از پیامبران بوده [6] و در قرآن پس از نام اسماعیل و ادریس[ 7] نام برده شده است. در مورد علل موسوم شدنش به این اسم گفته شده که؛ هفتاد پیامبر را از قتل نجات داد و به آن ها گفت:شما با آرامش خاطر بروید؛ برای این که چنانچه من یک نفر کشته شوم، بهتر از آن است که همه ی شما کشته شوید. زیرا یهودیان به نزد حزقیل آمده و در خصوص هفتاد پیامبر از وی سؤال کردند، به آن ها گفت:از آن جا رفتند و من نمی دانم کجا هستند. خداى تعالى ذوالکفل را هم از شرّ آن ها حفظ فرمود.

حزقیل در منبع های تاریخی
اسم حزقیل باصراحت در قرآن نیامده است، ولی مفسران مسلمان آیه 243 سوره بقره را با وی مرتبط دانسته اند. در این آیه از قومی سخن گفته شده است که از ترس مرگ سرزمینشان را ترک کردند، بعد خدا آنها را میراند و مجدد زنده کرد.

منابع تفسیری در توضیح این آیه اقوالی یادآوری نموده اند ، من جمله اینکه شمار بسیاری از بنی اسرائیل، اهل شهری به اسم داوَردان، از ترس طاعون، و به روایتی وبا، سرزمینشان را ترک کردند، ولی خدا جان تمامی آنان را گرفت. حزقیل پیامبر که در حال عبور از کنار اجساد آنان بود، با دیدن استخوان های پوسیده و پراکنده شان، از خدا خواست که آنان را زنده کند و به دعای حزقیل، خدا تمامی آنان را زنده کرد.[ 8]-[ 9]-[ 10]-[ 11]-[ 12]- در بعضی منبع های اسلامی،[ 13]-[ 14]
در توضیح آیه 28 سوره مؤمن ( وَ قالَ رَجُلٌ مؤمنٌ مِن آلِ فِرعونَ یکتُمُ ایمانَهُ...)، از حزقیل دیگری یاد شده که ملقب به مؤمن آل فرعون است. بنابه گزارش ثعلبی،[ 15]

وی نجار بود و به درخواست مادر موسی برای وی صندوقی ساخت تا فرزندش را در آن بگذارد و به رودخانه بیندازد. وی زمان زیادی در خدمت فرعون بود، در حالی که ایمان خود را پنهان میکرد . بعد از غلبه موسی بر ساحران، ایمانش را اشکار کرد و همراه آنان، به فرمان فرعون، به قتل رسید.

در تواریخ اسلامی هم ماجرای این قبیله، با اختلافاتی و گاه در نهایت اختصار، گفته شده است.[ 16]-[ 17]-[ 18]-[ 19]- همچنین ثعلبی در قصص الانبیاء[ 20]

اقوال مفسران و مورخان را در مورد این حادثه آورده است. به نظر میرسد بعضی از قسمت های این داستان در منابع تاریخی و تفسیری، از داستان رؤیای استخوان های خشک که در اوقات عتیق[ 21] آمده، گرفته شده است.[ 22][ 23]

مدفن حضرت حزقیل( ع)
حزقیل را گروهی از یهودیان در سرزمین بابل کشتند.[ 24] یاقوت حموی[ 25]
مدفن وی را بَرمَلاحه، منطقه ای در بابل نزدیک حلّه، دانسته[ 26] و همچنین در جاهای دیگر[ 27][ 28] نوشته است که ساکنان داوردان در همان جایگاهی که با دعای حزقیل زنده شدند، دیری ساختند که به دیر هزقل مشهور شد. این دیر، که بین بصره و عسکر مُکْرَم قرار دارد، همان جایی است که داستان ذکر شده در قرآن، در آن روی داده است. منابع تازه هم مدفن وی را نزدیکی حلّه یا نزدیک بغداد دانسته اند.[ 29][ 30][ 31]

----------------------------------
پی نوشت
1. طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک(تاریخ طبری)، تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ج ‏1، ص 457، دار التراث، بیروت، چاپ دوم، 1387ق؛ مسکویه رازی، ابوعلی، تجارب الامم، تحقیق: امامی، ابو القاسم، ج ‏1، ص 71، سروش، تهران، چاپ دوم، 1379ش؛ البدایة و النهایة، ج ‏2، ص 3؛ الکامل فی التاریخ، ج ‏1، ص 210؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ‏13، ص 383، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403ق.
[2]. ابن قتیبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، المعارف، تحقیق: ثروت عکاشة، ص 51، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهرة، چاپ دوم، 1992م؛ ابن کثیر دمشقی‏، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج ‏2، ص 3، دار الفکر، بیروت، 1407ق؛ مقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ج ‏3، ص 4، مکتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، بی‌تا.
[3]. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ‏1، ص 210، دار صادر، بیروت، 1385ق.
[4]. تاریخ الامم و الملوک(تاریخ طبری)، ج ‏1، ص 457؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر(تاریخ ابن خلدون‏)، تحقیق خلیل شحادة، ج ‏2، ص 102، دار الفکر، بیروت، چاپ دوم، 1408ق؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: بلاغی‏، محمد جواد، ج ‏2، ص 604، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، 1372ش.
[5]. ر.ک: برقی، ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، محقق و مصحح: محدث، جلال الدین،‏ ج ‏2، ص 553 – 554، دار الکتب الإسلامیة، قم، چاپ دوم، 1371ق؛ شیخ صدوق، التوحید، محقق و مصحح: حسینی، هاشم‏، ص 422، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1398ق؛ قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، قصص الأنبیاء(ع)، محقق و مصحح: عرفانیان یزدی، غلامرضا، ص 241، مرکز پژوهش های اسلامی، مشهد، چاپ اول، 1409ق.
[6]. یاقوت حموی، شهاب الدین ابو عبد الله، معجم البلدان، ج ‏3، ص 372، دار صادر، بیروت، چاپ دوم، 1995م؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏2، ص 604؛ ابن هائم، شهاب الدین احمد بن محمد، التبیان فی تفسیر غریب القرآن، ص 233، دار الغرب الإسلامی، بیروت، چاپ اول، 1423ق؛ حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج ‏1، ص 378، دارالفکر، بیروت، بی‌تا؛ بلاغی، سید عبد الحجت، حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، مقدمه اول، ج ‏1، ص 464، انتشارات حکمت، قم، 1386ق؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏13، ص 483، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، 1374ش.
[7]. انبیاء، 85: «وَ إِسْماعیلَ وَ إِدْریسَ وَ ذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصَّابِرینَ».

[8] احمد بن محمد ثعلبی، الکشف و البیان، ج2، ص202، المعروف تفسیرالثعلبی، چاپ علی عاشور، بیروت 1422/2002.   
[9] زمخشری، جارالله، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج1، ص290.   
[10] طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج2، ص133.   
[11] مقاتل‌ بن سلیمان، تفسیر مقاتل‌ بن سلیمان، ذیل آیه، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) 19791989.   
[12] طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج5، ص269.   
[13] احمد بن محمد ثعلبی، قصص‌الأنبیاء، ج1، ص166، المسمی عرائس‌المجالس، بیروت: المکتبة الثقافیة.
[14] طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج7، ص425.   
[15] احمد بن محمد ثعلبی، قصص‌الأنبیاء، ج1، ص166، المسمی عرائس‌المجالس، بیروت: المکتبة الثقافیة.
[16] دینوری، ابن‌ قتیبه، المعارف، ج1، ص51، چاپ ثروت عکاشه، قاهره 1960.   
[17] طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، چاپ بیروت، ج1، ص457458.   
[18] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، چاپ بیروت، ج1، ص59ـ60.
[19] مطهر بن طاهر مقدسی، کتاب البدء و التاریخ، ج3، ص98، چاپ کلمان هوار، پاریس 18991919، چاپ افست تهران 1962.   
[20] احمد بن محمد ثعلبی، قصص‌الأنبیاء، ج1، ص221ـ223، المسمی عرائس‌المجالس، بیروت: المکتبة الثقافیة.
[21]  عهد عتیق، کتاب حزقیال نبى، :37 1ـ14
[22] دائرةالمعارف قرآن ، ذیل"Ezekiel".
[23] د اسلام، چاپ دوم، ذیل مادّه.
[24] ابن‌جوزی، المنتظم فی تاریخ‌الملوک و الامم، ج1، ص382، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت 1412/1992.   
[25] یاقوت حموی، شهاب‌الدین ابوعبدالله، معجم البلدان، ج‌3، ص372، دار صادر، بیروت، چاپ دوم، 1995م.   
[26] علی‌ بن ابی‌بکر هروی، کتاب الاشارات الی معرفة الزیارات، ج1، ص76، چاپ ژانین سوردل تومین، دمشق 1953.   
[27] علی‌ بن ابی‌بکر هروی، کتاب الاشارات الی معرفة الزیارات، ذیل «داوردان»، چاپ ژانین سوردل ـ تومین، دمشق 1953.
[28] علی‌ بن ابی‌بکر هروی، کتاب الاشارات الی معرفة الزیارات، چاپ ژانین سوردل ـ تومین، دمشق 1953.
[29] د. جودائیکا، ذیل "Ezekiel. Ezekiel’s tomb".
[30] جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل «حزقیل یا حزقیال»، بیروت 1928، چاپ افست تهران 1349ش.
[31] نواده مهلب پسر محمد پسر شادی‌، مجمل التواریخ و القصص، ص435، محقق و مصحح: ملک الشعراء بهار، رمضانی، بهجت، کلاله خاور، تهران، چاپ دوم، بی‌تا.

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

 

عید قربان,حدیث در مورد عید قربان,احادیث درباره عید قربان

عید قربان روز جشنی است که در تاریخ دهم ماه ذیحجه برگزار می‌شود

 

پیامبر صلی الله علیه و آله :هر کس نیّتش صادق باشد ، اوّلین قطره از خون قربانى اش ، کفّاره همه گناهان او است.

احادیثی درباره عید قربان

عید قربان که بعد از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و مشعر(محل اگاهی و شعور) و منا (سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق) فرا مى رسد، عید رهایى از تعلقات است. رهایی از هر آنچه غیرخدایى است. در این روز حج گزار، اسماعیل وجودش را، یعنی هر آنچه بدان دلبستگی دنیوی پیدا کرده قربانى مى کند تا سبک بال شود.


روز دهم ذى الحجه یکى از اعیاد بزرگ مسلمانان است. خداوند بلندمرتبه این روز را به پاس آمادگى حضرت ابراهیم علیه السلام در قربانى کردن فرزند و تسلیم حضرت اسماعیل براى قربانى شدن عید قرار داد.


در این مطلب برخی از احادیث گفته شده از ائمه اطهار علیه السلام را به مناسبت عید قربان را منتشر می کنیم.

 

پیامبر صلی الله علیه و آله :

یُغفَرُ لِصاحِبِ الأضحِیَّةِ عِندَ أوَّلِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِها ؛

[ . کتاب من لایحضره الفقیه ، ج 2 ، ص 214 .]
پیامبر صلی الله علیه و آله :با ریختن اوّلین قطره خون قربانى [به زمین] ، صاحب قربانى آمرزیده مى شود.

پیامبر صلی الله علیه و آله:

 

إنَّما جَعَلَ اللّه ُ الأضحى لِشبَعِ مَساکِینِکُم مِنَ اللَّحمِ فَأطعِمُوهُم ؛

[ . ثواب الأعمال ، ص 59 .]
پیامبر صلی الله علیه و آله :خداوند عید قربان را برنهاد تا مستمندان از گوشت سیر شوند ؛ پس از گوشت قربانى به ایشان بخورانید.

پیامبر صلی الله علیه و آله :

مَن صَدَقَت نِیَّتُهُ ، کانَت أوّلُ قَطرَةٍ لَهُ کَفّارَةً لِکُلِّ ذَنبٍ ؛

[ . دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 148 .]
پیامبر صلی الله علیه و آله :هر کس نیّتش صادق باشد ، اوّلین قطره از خون قربانى اش ، کفّاره همه گناهان او است

امام علیّ علیه السلام:

 

سَمِعتُ رَسولَ اللّه ِ صلى الله علیه و آله یَخطُبُ یَومَ النَّحرِ، وهُوَ یَقولُ : هذا یَومُ الثَّجِّ والعَجِّ، والثَجُّ: ما تُهریقونَ فیهِ مِنَ الدِّماءِ، فَمَن صَدَقَت نِیَّتُهُ کانَت أوَّلُ قَطرَةٍ لَهُ کَفّارَةً لِکُلِّ ذَنبٍ، والعَجُّ: الدُّعاءُ، فَعِجّوا إلَى اللّه، فَوَالَّذی نَفسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لا یَنصَرِفُ مِن هذَا المَوضِعِ أحَدٌ إلاّ مَغفورًا لَهُ، إلاّ صاحِبَ کَبیرَةٍ مُصِرًّا عَلَیها لا یُحَدِّثُ نَفسَهُ بِالإِقلاعِ عَنها.
«کتاب"حج و عمره در قرآن و حدیث"،صفحه361»

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه وآله روز عید قربان، خطبه می‌خواند و می‌فرمود :
امروز ، روز «ثجّ» و«عجّ» است . ثجّ ، خون قربانی هاست که می‌ریزید. پس نیّت هرکس صادق باشد، اولین قطره خونِ قربانی او کفّاره همه گناهان اوست.
و«عجّ»، دعاست. پس به درگاه خداوند دعا کنید، قسم به آن که جان محمّد صلی الله علیه وآله در دست اوست، از اینجا هیچ کس بر نمی گردد، مگر آمرزیده شود، جز کسی که گناه کبیره انجام داده و بر آن اصرار ورزد و در دل خود، تصمیم بر ترک آن ندارد.

امام باقر علیه السلام :

اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ هِراقَةَ الدِّماءِ وَ إطعامَ الطَّعامِ ؛

[ . المحاسن ، ج 2 ، ص 143 .]
امام باقر علیه السلام :خداوند قربانى کردن و اطعام کردن را دوست دارد .

امام سجّاد علیه السلام :

إذا ذَبَحَ الحاجُّ کانَ فِداهُ مِنَ النّارِ ؛

[ . بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 288 .]
امام سجّاد علیه السلام :قربانى کردن حاجى ، فدیه او در برابر آتش خواهد بود .

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

چهارشنبه 99 مرداد 15  7:52 عصر

مجموعه: احکام دینی

 

استبراء,انجام استبراء,آموزش انجام استبرا

استبرا چیست؟

استبراء، عملی مستحبی است که پس از خروج ادرار یا منی انجام می‌شود. مردها بعد از بیرون آمدن بول عمل استبرا را انجام میدهند برای آنکه اطمینان کنند بول در مجاری نمانده است. در این محتوا احکام و آموزش انجام استبرا را گردآوری نموده ایم.

استبراء چیست؟

استبراء به معنی برائت جستن و پاکی خواستن است. استبراء عمل مستحبى است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام مى‏دهند. واژه استبراء در فقه کاربردهای دیگری هم دارد که عبارت‌اند از: استبراء حیوان نجاست‌خوار، استبراء رحم و استبراء از حیض. 

 

آموزش انجام استبرا:

روش انجام استبرا ( همه مراجع به جز آیت الله مکارم شیرازی):

بهترین شیوه‌ی استبرا این است که بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شده، ابتدا آن را تطهیر کنند و بعد سه بار با انگشت میانه دست چپ از مخرج غایط تا بیخ آلت می‌کشند، سپس انگشت شصت دست چپ را روی آلت و یکی دیگر از انگشتان را زیر آلت قرار داده و از آنجا تا ختنه‌گاه می‌کشند، سپس سه مرتبه سر آلت را فشار می‌دهند.

 

روش انجام استبرا از نظر آیت الله مکارم شیرازی:

استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‏دهند، به این ترتیب که چند مرتبه از بیخ آلت تا بالا، دست کشیده و قسمت بالا را چند مرتبه فشار دهند تا باقیمانده بول خارج شود، اما استبراء از منی آن است که بعد از خروج منی، بول کنند تا ذرات باقیمانده خارج شود.

 

استبراء,انجام استبراء,آموزش انجام استبرا

احکام استبراء

 

فواید انجام استبرا:

فایده استبرا از بول و منی این است که مجرای آلت را از بول منی پاک می کند، یعنی اگر آب مشکوکی بعد از استبرا خارج شود پاک است و وضو و غسل ندارد. و همچنین انجام این عمل کمک بسیار زیادی به حفظ سلامت جنسی فرد می کند. 

 

پرسش و پاسخ های انجام استبرا: 

اگر من بعد از ادرار کردن استبرا نکرده باشم و بعد از گذشت مدت زمانی مثلا یک ساعت مایعی مشکوک روی لباسم ببینم ایا حکم ادرار دارد و نجس است؟

پاسخ: نجس نیست. 

 

اگر بعد از انجام عمل استبراء مایع چسبناک و کشداری از آلت خارج شود حکم منی دارد یا خیر؟

پاسخ: خیر

 

 

خانم ها استبرا دارند؟

 

پاسخ: خانم ها استبرا ندارند و اگر مایع مشکوکی بعد از ادرار ببینند، نجس نیست. 

 

آیا انجام استبرا واجب است؟

پاسخ: استبرا واجب نیست و اگر موجب ضرر شود جایز هم نخواهد بود، مثل وقتی که در مجرا زخمی وجود دارد که هنگام استبرا بر اثر فشار از آن خون جاری می‌شود و بهبودی زخم را به تأخیر می‌اندازد. البته اگر استبرا نکند و بعد از بول کردن، رطوبت مشتبه خارج شود حکم بول را دارد.

 

اگر در هنگام استبرا از بول یا بعد از آن، مایع سفید و غلیظى  خارج شود، آیا این منى است یا چیز دیگر؟

پاسخ: رطوبت یاد شده پاک است؛ مگر آنکه یقین کند که منى یا بول است. 

 

اینکه مى‌فرمایند رطوبت بعد از استبراء پاک مى‌باشد، فاصله زمانى بعد از استبراء تا دیدن رطوبت چقدر است؟

پاسخ: فاصله خاصى معتبر نیست. 

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

چهارشنبه 99 مرداد 15  7:50 عصر

مجموعه: احکام دینی

 

غسل تعمید,غسل تعمید چگونه انجام می شود,غسل تعمید چیست

غسل تعمید 

 

غسل تعمید در مسیحیت

غسل تعمید یکى از آداب مذهب مسیحیان است. برگزاری آئین تعمید معمولاً برعهده افراد روحانی مانند کشیش و یا شماس است. در این مقاله در خصوص غسل تعمید بیشتر خواهید خواند.

غسل تعمید چیست؟

غسل تعمید یک آئین تطهیری دینی برای کسب بخشش از گناهان و زندگی دوباره است که در مذهب های گوناگونی مانند مسیحیت و آئین سیک ها ترویج دارد و ریشه? آن آئین های طهارت یهودی است. غسل تعمید بعنوان دروازه ورود به دین مسیحیت شناخته می شود و از ارکان الزامی دین مسیحیت است و همه مسیحیان باید در زمان کودکی غسل تعمید را انجام دهند. تعمید دهنده، کسی که خود قبلاً با آب مقدس غسل تعمید داده شده، به نام عیسی مسیح این کار را انجام می دهد. غسل تعمید، آیینی است که در زندگی هر مسیحی باید تنها یک دفعه انجام شود.

 

پایه گذاری تعمید:

مسیحیان با استناد به انجیل ها معتقدند که حضرت مسیح در رود اردن توسط" یحیی تعمید دهنده"، غسل تعمید یافته است. از نظر آنان، اگر چه مسیح در طول حیات خویش، کسی را تعمید نداده است.ولی بعد از رستاخیزش، شاگردان خویش را فرمان داده تا افراد دیگر را تعمید دهند.

 

آن حضرت خطاب به حواریون خود می فرماید: «پس رفته، همه ی امتها را شاگرد سازید و ایشان را به نام آب و ابن و روح القدس تعمید دهید.»

 

گذشته از حضرت مسیح، پطرس حواری هم مردم را به تعمید یافتن فرا می خوانده است. که اینها همه شواهدی بر اعتبار تعمید، شناخته می شود.

 

غسل تعمید,غسل تعمید چگونه انجام می شود,غسل تعمید چیست

غسل تعمید چیست

 

غسل تعمید چگونه انجام میشود؟

روش غسل تعمید در بین مسیحیان اختلاف است; بعضی از مسیحیان مى گویند که باید بدن فرد را در آب فرو برد، برخى دیگر میگویند باید فرد سه دفعه بدنش در آب فرو رود و دسته ای دیگر از مسیحیان میگویند، غسل تعمید مربوط به بزرگهاست که مى توانند پیش کشیش اعتراف به گناه کنند از این جهت، اطفال از این کار معاف مى باشند و بعضی دیگر غسل تعمید اطفال را ضروری مى دانند و مى گویند که تنها پاشیدن آب کافى خواهد بود، چون این کار فقط اشاره به غسل یافتن با روح القدس است و مقدارى آب به نام پدر و پسر و روح القدس کفایت خواهد نمود. 

چه وقت باید تعمید گرفت؟

در عهدجدید، غسل تعمید همیشه در پیِ ایمان آوردن و توبه کردنِ افراد صورت می گرفت. اشخاص معمولاً بلافاصله بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح، تعمید می گرفتند. امروزه بعضی کلیساها کودکان را هم تعمید می دهند. بعضی دیگر از کلیساها اشخاص نوایمان را فورا تعمید نمی دهند.

 

 گردآوری: بخش مذهبی بیتوته 


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

چهارشنبه 99 مرداد 15  7:45 عصر

مجموعه: داروخانه معنوی

 

خواص سوره حاقه,سوره حاقه,سوره الحاقه

موضوع اصلی سوره حاقه، یادآوری قیامت است

 

از پیغمبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: هر کس سوره حاقه را بنویسد و زن باردار آن را همراه بردارد، جنین سالم می ماند.

سوره حاقه شصت و نهمین سوره قرآن و از سوره های مکی است که در جزء 29 جای گرفته است. این سوره به علت این که در سه آیه نخست آن، سه بار کلمه الحاقه آمده، حاقه نامیده شده است. منظور از حاقه، روز رستاخیز است.


مسئله اصلی این سوره، معاد و توصیف روز قیامت است که وقوع آن را حتمی دانسته و در مورد سرانجام کسانی منکر رستاخیز شدند سخن گفته است.


تعداد آیات سوره حاقه
سوره حاقه 52 آیه، 261 کلمه و 1133 حرف دارد و جزء سوره های مُفَصِّلات( دارای آیات کوتاه) است.


آیات معروف سوره حاقه
از آیات معروفسوره حاقه، آیه 44ـ46 است که میگوید درصورتی که پیغمبر( ص) سخنی را به دروغ به خدا نسبت دهد، خداوند از او انتقام خواهد گرفت و رگ قلبش را قطع خواهد کرد. در روایات آمده است هر کس سوره حاقه را قرائت کند، خداوند در حسابرسیِ او راحت می گیرد و خواندن این سوره در نمازهای واجب و نافله ها از آثار ایمان به خدا و پیغمبر اوست.

 

خواص سوره حاقه,سوره حاقه,سوره الحاقه

 سوره حاقه 52 آیه، 261 کلمه و 1133 حرف دارد


موضوعات سوره حاقه
مسئله اصلی سوره حاقه، یادآوری قیامت است. موضوعات محوریِ سوره حاقه عبارت اند از:
یادآوری اجمالی امت های گذشته که منکر قیامت بودند، به خصوص قوم عاد و ثمود و فرعون؛
بیان احوال روز قیامت و تقسیم شدن مردم به دو دسته اصحاب یمین و شمال که گروه‌های سعادتمند و بدعاقبت هستند؛ تصدیق گفته های قرآن و بزرگی آن.

 


بعضی خواص سوره حاقه
از پیغمبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: هر کس سوره حاقه را بنویسد و زن باردار آن را همراه بردارد، جنین سالم می ماند و درصورتی که این سوره نوشته شود و سپس شسته گردد و کودک شیرخواری آن آب را بیاشامد، باهوش میشود و رشد خوبی داشته و از سلامت جسمی بهره مند خواهد بود.


در کتاب خواص القرآن آمده است:درصورتی که این سوره همراه بانویی که زایمانش مشکل است، قرار داده شود، سریع زایمان خواهد کرد.

 


هر کس در آیات سوره حاقه بالاخص آیه و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم دقت کند، در می یابد که هدف این سوره احقاق حق و ابطال باطل است.


در این سوره، معارف اسلامی علی الخصوص مکتب اهل بیت( (ع) ) بیان شده است، از این جهت گفته شده که در نمازهای واجب و مستحب قرائت گردد. ختم ابجدی سوره حاقه 540 بار است.


به طور حتم با عمل به آیات سوره حاقه، حق پیشرفت کرده و باطل نابود میشود . امام صادق(ع ) در خصوص کسی که در خواب دیده این سوره را قرائت میکند ، فرمود: این امر بدان معنی است که خواب بیننده در طریق حق است.


گردآوری: بخش دینی بیتوته


 

نوشته شده توسط:   الهه ناز  

شنبه 99 مرداد 11  8:24 عصر

مجموعه: احادیث و سخنان بزرگان

 

احادیث در مورد روابط زناشویی,حدیث در مورد در مورد روابط زناشویی

حدیث در مورد در مورد روابط زناشویی

 

امام علی (ع):

وقتی کسی خواست با همسرش همبستر شود با عجله رفتار نکند که زنها نیز حاجتی دارند. (4) (مرد نباید فقط بفکر اطفاء شهوت خویش باشد بلکه باید زن و مرد همدیگر را اشباع کنند تا تفاهم کامل میان آنها برقرار باشد).

 

****احادیث در مورد روابط زناشویی****


امام صادق (ع):

زنی نزد پیامبر بخاطر کاری آمد حضرت فرمود شاید تو از آن زنان معطل کن هستی؟ پرسید اینها کیانند یا رسول الله؟ حضرت فرمود: زنی است که شوهرش با او کاری دارد (تمایل جنسی دارد) ولی او آنقدر معطّل می‌کند تا شوهر بخواب می‌رود، این زن همواره مورد لعنت ملائکه است تا شوهرش بیدار شود.

 

****احادیث در مورد رابطه زناشویی****


امام صادق (ع):

بهترین زنان بانوئی است که چون با شوهر خلوت کند لباس حیا را از خود دور کند و چون لباس بپوشد لباس حیاء را هم بپوشد (از شوهر در مسئله جنسی مضایقه نکند ولی با دیگران با حیا باشد).

 

****حدیث در مورد رابطه جنسی****


امام رضا (ع):

با زنها در اول شب چه در زمستان یا تابستان آمیزش نکنید، زیرا معده و رگها پر است، و برای آمیزش مناسب نیست، و موجب بیماریهای سختی مثل قولنج و نقرس و سنگ مثانه و چکیدن ادار و ضعف و رقیق شدن چشم می‌شود، هر گاه خواستی آمیزش کنی در آخر شب انجام ده که برای بدن مناسبتر و برای فرزند دار شدن امیدوارتر، و اگر خداوند فرزندی برای شما مقدر کند عقل وی را پاکیزه‌تر می‌سازد!

 

****احادیث درباره روابط جنسی****


امام جعفرصادق (ع):
در خطاب به مردان میفرمایند: اگر یکی از شماها به همسرش نزدیک شد و سپس برخیزد و او را ارضا نکند.همسر او اگر به یک سیاه زنگی دست یابد به او متوسل میشود.پس به هنگام نزدیکی شوخی و ملاعبه کنید که لذت بخش و بهتر است و زن بهتر ارضا میشود.

پیامبر اکرم (ص):
چون عروسی به خانه آوردید، با محبت و تواضع کفش هایش را در آورده ،پاهایش را بشویید آن گاه او را به حجله دعوت کنید .این چنین است که مهر،برکت و رحمت بر خانه و عروستان سایه می افکند.

 

****حدیث درباره روابط زناشویی****


امام صادق(ع):
پیش از این که با عروس خویش به بستر زفاف روید،هدیه ای به وی بدهید ،با این کار عشق و آرامش را به او هدیه کرده اید.

 

****احادیث درمورد رابطه زناشویی****


امام صادق(ع):
چه لذتی بالاتر و چشم نواز تر از دیدن بدن عریان همسر است . قبل از هم خوابگی خود را از شوهرتان دریغ مدارید ،بگذارید شوهرتان شما را ببوید و ببوسد.

 

****حدیث درباره روابط جنسی****

 


پیامبر اکرم (ص):
مرد را به حال خود بگذارید با وی در نیاویزید او را به اجبار به سوی خود نخوانید مرد نیازمند عشوه گری و طنازی است نه زور و اجبار.

 

****احادیث از بزرگان درمورد روابط زناشویی****


امام محمد باقر (ع):
در حال جنابت ،به قصد بچه دار شدن ،با همسرت هم آغوش مگرد ،بهتر است غسل کنی، اندکی آرام گیری ،پاک و طاهر شوی و سپس . . . اگر چنین نکردی و فرزندی مجنون و کم عقل نصیبت شد کس دیگری جز خود را نکوهش مکن .

 

****حدیث از ائمه اطهار درباره روابط جنسی****


پیامبر اکرم (ص):
هنگامی که به اوج لذت جنسی نزدیک شده اید ،حتی الامکان از ریختن نطفه ی خود به بیرون خود داری مکنید ،بگذارید غدد جنسی آزادانه به تخلیه بپردازند ،خود داری از تخلیه ی نطفه ،موجب سنگ مثانه خواهد شد.

 

****حدیث درباره روابط جنسی با همسر****


امام حسن (ع):
پرندگان هر کدام صفاتی دارند :شایست و ناشایست ،در آمیزش نیز آدابی دارند ،"کلاغ" علی رغم پرو بال سیاه و صدای ناهنجارش،در آمیزش مخفی کاراست ،آمیزش مخفی کارانه را از کلاغ بیاموزید.

 

****حدیثی از امامان معصوم درباره روابط زناشویی****


پیامبر اکرم (ص):
گاهی سر بر بالین همسرتان بگذارید ،با او گفت و گو کنید ،کلمات سوزان و عاشقانه رد وبدل کنید، یکدیگر را در آغوش بفشارید ،عشق بازی با همسر سرگرمی مومن است.

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته


 
<      1   2   3   4   5   >>   >
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
 
یکشنبه 99 آبان 4
امروز:   530 بازدید
دیروز:   1367  بازدید
فهرست
پیوندهای روزانه
آشنایی با من
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
الهه ناز
دلسوز و مهربان نسبت به همه بنده های خدا هستم و سعی میکنم به همه کمک کنم. لطف کنید وبلاگ را فقط با اکسپلورر مشاهده فرمایید چون اینطوری دیگه بهم ریخته نخواهد شد...
لوگوی خودم
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
اوقات شرعی
لینک دوستان
خورشید تابنده عشق
سایت مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

به سوی فردا
ن والقلم ومایسطرون
عاشق آسمونی
Smile of dream
هستی همیشگی
Different.fdan
منتظر ظهور
EMOZIONANTE
نظرمن
لحظه های آبی
آخرالزمان و منتظران ظهور
سرباز ولایت
دانلود آهنگ جدید
سکوت ابدی
ای که مرا خوانده ای ، راه نشانم بده
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
SIAH POOSH
بخور زار
بلوچستان
د نـیـــای جـــوانـی
فرزانگان امیدوار
عصر پادشاهان
بامبو
***جزین***
رز یخ زده
اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
معرفی سایت ها و بهترین های اینترنت
مدرسه ای شاد
محفل آشنایان((IMAN))
عاشقان
آخرین روز دنیا
لنگه کفش
هیس
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
● بندیر ●
اتاق دلتنگی
دیار عاشقان
مهر بر لب زده
ادبیات و فرهنگ
MATIN 3DA
اگه باحالی بیاتو
ارتش دلاور
عشاق((عکس.مطلب.شعرو...))
PARANDEYE 3 PA
PARANDEYE 3 PA
فانوسهای خاموش
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
همنشین
کانون فرهنگی شهدا
ساده دل تنها
یا د د اشت ها ی شخصی خو د م .
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنی
شهرستان بجنورد
وبلاگ آموزش آرایشگری
کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان
اسیرعشق
||*^ــــ^*|| diafeh ||*^ــــ^ *||
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنی
شب و تنهایی عشق
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
عصر پاییزی
به خوبی فکر کن
آقاشیر
دانلود بازی موبایل بازی موبایل بازی موبایل بازی موبایل
.دوازدهمین سوارسرنوشت
کامپیوتر+ اینترنت+ ...
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
آوای قلبها...
طب ورزشی دکتررحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
دوربین مدار بسته
سفیر دوستی
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
آسمان آبی من
تنهایی......!!!!!!
خبر روز
کربلا
رویش
یادداشتها و برداشتها
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
آموزش شنا
معیار عدل
کارشناس مدیریت بازرگانی: مهران حداد
سکوتی پرازصدا
xXx رنـــــــــــگـــــــــارنـــــــــــــــگ xXx
.: شهر عشق :.
تک درخت
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
نکته های زندگی
معرفی روستای قزل احمد
ما تا آخرایستاده ایم
روستای چشام
سایت روستای چشام
عکس سرا + جام جهانی 2010
عکس های عاشقانه
بنده ی ناچیز خدا
رفقا
اس ام اس های عاشقانه
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
پتی آباد سینمای ایران
PARSTIN ... MUSIC
سلام آقاجان
منطقه آزاد
❤ღنیلوفرهای آبیღ❤
علی پیشتاز
هگمتانه
گیاهان دارویی
محمدمبین احسانی نیا
ستاره سهیل
اندیشه های من
ღღتنهاییღღ
تنهایی
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
درهم
*bad boy*
آیینه های ناگهان
عاشقتم
یاد نیما
واقعه
چوک بندر
مشاوره - روانشناسی
عشق آباد شهرمن
بچه های خدایی
گل رازقی
شبستان
دل شکســــته
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
اسطوره عشق مادر
نور
Dark Future
**عاشقانه ها**
الهگان
سلامتی و فرج امام زمان صلوات
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
Manna
دریایی از غم
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
عشق الهی: نگاه به دین با ...
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل

اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
پیمان دانلود
بچّه شهید (به یاد شهدا)
یه دختره تنها
ورزشهای رزمی
سرباز حریم ولایت
جک ، اس ام اس و عکس
سماموس
حکیم دزفولی
خنده بازار
گل همیشه نازم
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گل خشک
راه فضیلت
نامه ای در راه عشق
نت سرای الماس
دل پر خاطره
مردود
ست سارافون ودامن شلواری نیلوف
دهکده کوچک ما
گروه اینترنتی جرقه داتکو
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
فقط خدا
COMPUTER ENGINEERING &
شاه تور
اسرا
غزلیات محسن نصیری(هامون)
پاتوق دخترها
اس ام اس جدید
موعود
آتیه سازان اهواز
نور غدیر
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
این نیز بگذرد ...
گالری رنگارنگ
خداجون دوستت دارم
کان ذن ریو کاراته دو ایلخچی
کلاس من
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کیمیا
طوبای محبت
نوری چایی_بیجار
* روان شناسی ** ** psychology *
دوستانه
xXx عکسدونی xXx
شخصی
هرچه می خواهد دل تنگم میذارم
کتابهای رایگان برای همه
مهربانی
نقاشی های الیکا یحیایی
اصولی رایانه
سید خراسانی
زمزمه تنها
« عــــــفـــــــاف و حـــــجــــــاب »
سوادکوهی ریکا
سکوت(فریاد)
نوستالوژی دل ....
عاشقانه ها
mohammad
حرفهای شیرین
عرفان وادب
خیارج سرای من است
حرفهای آسمانی
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
احسان ابراهیم پور
بهنام دانلود
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
عاشقانه ها
باشگاه پرواز
سکوت پرسروصدا
بدنسازی و هیکل
khoshbakhti
فرهنگی
Morteza Qasemi:Violinist
تنها

راه انداز و برنامه نویس پی ال سی+تازه های فناوری اطلاعات
چشم انتظار
درگز دیار آشنا
عشق بزرگ ترین دروغ دنیاست
دل شکسته
پیامک 590
خط بارون
خط بارون
خط بارون
نبض شاه تور
فرزند روح الله
اخبار دنیای عشق
تجربه های مربی کوچک
صل الله علی الباکین علی الحسین
Sense Of Tune
ghamzade
یٰا عِمٰادَ مَنْ لا عِمٰادَ لَهْ
متالورژی_دانلود فایل برای دانشجویان متالورژی (rikhtegari.com)
رویایی زندگی کردن...
اسماء الحسنی
خوش مرام
تینا
ستاره سهیل
جلسه قرآن وعترت کاشان
قافله شهدا
♥ღردپای عشق♥ღ
در پناه آسمون
انتظار نور
برو بچه های ارزشی
Chamran University Accounting Association
پاتوق سرا
عشق سرخ
مقاله های تربیتی
یاس من
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
فقط خدا
دوزخیان زمین
گل یا پوچ ؟
داستان یک روز
vagte raftan
ناکام دات کام
آزاد اندیشان
گنجینه
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
محمد شادانی
مناجات با عشق
فهادانــ
دانشجو
بیاببین چیه ؟
از یک انسان
غم
زازران
مریم بانو
mahoor
مرجع اس ام اسSMS
قرمز ها
جالب انگیزناک
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
سیاه و سفید
داود ملکزاده خاصلویی
دوباره سبز می شویم...
شش گوشه
ریاضیات
نوجوونی از خودتون
عکس
امپراتوری هخامنشیان
ME&YOU
*مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)*
* رز آبی *
آوای آشنا
آرشیو
آرشیو مطالب کتاب جمله های طلایی و مطالب گوناگون[58] . جمله های طلایی[17] . ازدواج[8] . آرامش[4] . تصاویر[4] . خانواده سبز[4] . زندگی[4] . عشق[3] . خوشبختی[3] . رومانتیک[3] . سلامتی[3] . تصویر[3] . زن[3] . میلاد[3] . گناه[2] . مادر[2] . گزیده مجله خانواده سبز[2] . کشمیر[2] . قرآن[2] . عیدنوروز[2] . فریدون مشیری[2] . قانون جذب[2] . مناظره[2] . یادگاری دوستان[2] . کبد چرب[2] . نعمت[2] . جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی[2] . خدا هست[2] . تکالیف[2] . تکنولوژی فکر[2] . حسین[2] . دختر[2] . دوستت دارم[2] . دوستی[2] . داستان[2] . زیبایی[2] . علی(ع)[2] . شب قدر[2] . صلوات[2] . صوفی و خرش[2] . اسلام[2] . ارتباط[2] . اس ام اس[2] . پیامبر[2] . اعمال[2] . اعمال شب لیله الرغائب . اعمال هنگام خواب . افتخار به زن بودن . افرادی که چشمشان کمتر از یک نمره ضعیف است، لیزیک نکنند . افسانه زن . افکاردیگران . اقدام عجیب . اگر خستگی و کسالت رهایتان نمی‌کند ! . اگر دعایتان مستجاب شد مواظب سه حالت باشید . اگر نمیتوانی . الحمد لله . الله الله و استجابت دعا . الهی قمشه ای . اما... . امام باقر . امام جعفرصادق . امام رضا (ع) . امام رضا علیه السلام و حفظ آبروی شیعه خراسانی . امام زمان . امام صادق . امام کاظم . امام هادی . امشب لیلةالرغائب . امنیت . امید . امید به زندگی به 150 سال می‌رسد . امیدوار کننده ترین آیه در قرآن . امیدواری . انتخاب نوع حجاب . اندیشه ها . انسان . انسانهای سبز . انگشتر بهشتى . انواع سوشی با طراحی های دیدنی و زیبا . انواع مختلف کفش . اولین ژیانی که تولید شد/عکس . اولین و آخرین سفر انسان به ماه . ای جوووونم . ایدز . ایده . ایده بزرگ . ایران برگر . ایران پرمصرف‌ترین مشتری سیگار تا 40 سال آینده . این 9 خرافه سلامت را باور نکنید! . این خوردنی‌ها شما را خسته‌ می‌کنند . این خوشمزه ها شما را پیر می‌کنند! . این ستارگان زن از شوهرانشان پولدارترند! . این ماده مغذی محافظ لثه است . این میان وعده مانع پرخوری می شود . این نانوایی نان ندارد . اینترنت با مغز ما چه می‌کند . بـآیَـ? . با 16 درخت با شکوه در گوشه و کنار جهان آشنا شوید . با اصول و کلیدهای فهم زبان بدن آشنا شویم! . با اظهار نیاز خود را ذلیل نکنید . با افراد عصبی چگونه برخورد کنیم . با این 12 انگیزه ازدواج نکنید! . با این لباس ها خوش اندام می شوید . با این نوشیدنی شیرین لاغر شوید . با بیل و کلنگ به جان تاریخ یزد افتادند . با تلاش . با خزان‌ زدگی پوستمان چه کنیم . با زبان بدن، مچ همه را بگیرید! . با فواید دارچین آشنا شویم . با مردان کوتاه قد ازدواج کنید! . بارهنگ . بازداشت یکی‌از عوامل تحریکات‌اخیر دراصفهان . بازیگر زن ایرانی از تغییر جنسیت و دنیای مردانه‌اش می‌گوید . باشگاه لاغر اندام های گوشی های موبایل! . بافتن موها . بانوی ایرانی، بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا . باید و نبایدهای طراحی دکور فضای داخلی خانه . ببخش . بخشش . بخشش کنید، اما . بخور نخور‌های پاییزی از دید طب سنتی . بدون رژیم گرفتن لاغر شوید . برای نوجوان خود وقت بگذارید . برخی از آثار نماز شب . برداشتن موانع موفقیت . برکات‌ ماه‌ رمضان‌ . بسیار مهم و حیاتی . بلایی که سیگار بر چهره می‌‌آورد . به بهانه فیلم ملک سلیمان (ارتباط،دوستی و ...با اجنه مسایل دیگر) . به زن بودنتان افتخار کنید . بهترزندگی کردن . بهترزیستن . بهترین . بهترین خوراکی‌ها برای داشتن چشمانی زیبا . بهترین دعاى حاجت . بهترین راهنمای انتخاب و خرید لباس پاییزی . بهترین فبلت‌هایی که می‌توانید در پاییز خریداری کنید . بهترین و بدترین موادغذایی برای دیابتی‌ها . بهترین و جالب ترین سلفی های 2014 . بهترین کرم دور چشم، مناسب سنِ شما . بهترینها برای سال نو . بهره مندی از دنیا . بهروز یاسمی . بیست معجزه . بیش از 120 انسان منجمد در انتظار حیات دوباره‌اند! . بیماری که جان مرتضی پاشایی را گرفت جدی بگیرید . بیوگرافی ناصر گیتی‌جاه . پاداش کسی که آیة الکرسی را زیاد می خواند . پاسخ . پاسخ به سوالات . پای صحبت «نامزد مرتضی پاشایی» . پایان یا آغاز عاشق . پایه تخت . پایه های اخلاق . پردرآمدترین شغل ها برای زنان . پرسش . پروانه . پروردگار . پس از فوت همسرش! . پسر . پل . پلک بزنید . پند . پوکی استخوان . پیام . پیام ضروری . " دانش کم چیز خطرناکی است " . "حبس" در انتظار مزاحمان تلفنی 115 . "زمین در خوش ترین احوال" . «بهنام تشکر» پدربزرگ شد! . 10 اختراع برتر 2014 معرفی شد . 10 ترفند ساده برای سال اول ازدواج . 10 تفاوت عمده بین مغز زنان و مردان! . 10 چیزی که زن‌ها درمورد مردها تنفر دارند . 10 چیزی که هرگز نباید روی صورت تان قرار دهید . 10 درس زندگی . 10 دلیلی که باعث می‌شوند هرگز ثروتمند نشوید! . 10 راز تحریک متابولیسم بدن . 10 راز حل نشده در مورد انسان‌های اولیه . 10 راز نادیده گرفته شده از تاریخ . 10 روش برای اینکه در زندگی خوش شانس باشیم . 10 فایده معجزه‌ آسای زنجبیل . 10 فرمول ساده برای چکاپ شخصی . 10 مسکن طبیعی عالی برای دردهای قاعدگی . 100 دلاری . 12 آلوده‌کننده هوای داخل خانه . 13 عادت روزمره که باعث پیری میشود . 13 واقعیت چینی که شاید نشنیده باشید . 1387 . 14 باور غلط گوارشی . 14 نکته برای رسیدن به زندگی شادتر! . 15 واقعیت جالب در مورد هند که تا به حال نشنیده اید . 15 کاری که افراد برخوردار از اعتماد به نفس بالا انجام نمی‌دهند . 15روز . 16 اشتباهی که شما را کوتوله نشان می‌دهد! . 18 توصیه همسرانه برای آقایان . 20 دقیقه قبل از خواب قهوه بنوشید . 22 نکته تغذیه‌ای،نمره سلامت‌ . 25 نکته طلایی . 27 چیزی که در 27 سالگی باید یاد گرفت . 3 سال متوالی خشکسالی متوسط تا شدید در 8 استان . 30 . 30 بلایی که نباید سرخودتان بیاورید !!! . 30سال . 4 برابر شدن جمعیت سالمندی ایران . 40 آموزه مهم درباره همسرداری از زبان ائمه . 40 درصد از 200 نوع سرطان، قابل پیشگیری است . 40 نکته مهم اخلاقی در 40 جمله کوتاه و خواندنی . 40درس . 5 اشتباه در شستن صورت . 5 ترفند برای کار کمتر و موفقیت بیشتر در زندگی . 5 نکته حیاتی برای پیاده روی در تابستان . 50 . 6 چای گیاهی که سالم تان می کنند . 6 راهکار برای فرار از استرس های کاری . 6 فایده . 7 پیشنهاد غذایی مهم پزشکان برای سلامت و زندگی شاد خانم ها . 7 دلیل کاهش تمایل زنان به بچه‌دار شدن . 7 غذای ساده برای 7 موقعیت حساس . 79 درصد روزهای امسال پاک و سالم بودند . 7سین . 8 جاذبه طبیعت گردی ایران . 8 غذای سمی . 8 ماده خوراکی برای کم کردن اشتها . 8 نکته مهم . 9 توصیه‌ مفید صبحانه‌ ای! . 9 عادتی که ثروتمندان در زندگی دارند . 9 یار سلامتی بدن به شرط اعتدال . Art . Beautiful letter . Best Photograph . change me . Frying eggs made easy . Kashmir . Nice Garden . RED X RED . sms-اس ام اس . snake man . Surgery of a snake . Taronga Zoo . wow!!! . آبان ماه . آبان، ماه کم آبی تهرانی ها . آتش چهارشنبه . آثار روابط جنسی از منظر قرآن . آخر الزمان . آخرین آمار ازدواج و طلاق در کشور . آخرین آمار بیکاری در کشور . آخرین حرف تو چیست؟ . آدم برفی . آرام شدن . پیامبر اکرم . پیامبر اکرم(ص) . پیامبر اکرم(ص) نمونه کامل اخلاق . پیامبراکرم . پیامبران . پیرزن و مرد گوژپشت . پیشگیری از بارداری در ابتدای ازدواج . پیشگیری از سرطان . پیشنهاد هیجان‌انگیز برای موهای شما . پیوندهای روزانه . تئوری پنجره شکسته . تاثیر رنگ های شاد بر خلاقیت انسان ها . تاثیر قرمزوآبی . تاثیر میوه‌های بنفش و آبی در تقویت حافظه . تاثیر والدین در اخلاق . تاریخچه هفت سین . تاریخچه ولنتاین . تبدیل برج آب قدیمی به یک خانه مدرن . تبریک . تجلیل از پدر تعلیم وتربیت ایران در روز جهانی کودک . تخریب 2 طبقه پاساژ علاءالدین... . تدابیر مردان در همسرداری . تدبیر درست . ترافیک پرحجم در جاده های کشور . ترایفـل کاسـه ای رنگی . ترفندهای ساده برای زندگی . ترفندهای یک کدبانوی کامل . ترول . ترک کف پا را جدی بگیرید . تزریق انسولین، باعث ایجاد سرطان خون می‌شود . تزیین تخم مرغ . تست . تستهایی جالب برای تشخیص طلای اصل از طلای تقلبی . تشخیص آلزایمر از طریق راه رفتن . تشخیص آلزایمر با تست بویایی ! . آزاردهنده‌ترین مشکلات اندروید جدید . آسون ترین کار و سخت ترین کار . آشنایی با علائم، راه‌های تشخیص و مقابله با ویروس‌ کرونا . آشنایی با علایم و نشانه بیماری ها در چهره . آشنایی با معماران چیره دست دنیای جانوران . آشنایی با ویتامین D و بیماری های کمبود ویتامین D . آفرینش زن . آلودگی در آب تهران نداریم . آمادگی ازدواج . آموزش درست کردن بهترین سیب‌ زمینی سرخ کرده‌ دنیا . آموزش نماز . آموزش کمک‌های اولیه به مصدومین اسید پاشی . آموزنده . آموزه های طنز و جالب عمه کتی .
آرشیو
اشتراک
 
طراح قالب
www.parsiblog.com