سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
قصه گوی شبی خوشتر از دانش، نیست . [امام علی علیه السلام]

نوشته شده توسط:     

یکشنبه 92 فروردین 25  10:34 عصر

بازتاب شناسی پا

Foot Reflexology
 
 
 

 
ماساژ درمانی پیشرفته
 
پیشگفتار
یکی از شاخه های حیرت انگیز طب مکمل، ماساژ درمانی پا است که ازطریق بازتاب شناسی انجام می شود. هنر بازتاب شناسی در بهبود و تشخیص بیماری ها وتجدید جوانی می باشد و بر این اساس بیان می گردد، که هر قسمت از بدن از طریق راههای عصبی و مسیرهای ظریف انرژی با کف پا ارتباط دارد.
با ماساژ منطقه بازتابی پامی توان این راه های ارتباطی را تحریک و فعال نمود و بدنی ترتیب قسمت های منطبق باآنها اعم از سینوس ها، پشت، گردن، ریه، قلب و عروق، معده و روده و اسیر نقاط بدن راتحت تاثیر قرار داد. تاثیر ماساژ درمانی با استفاده از بازتاب شناسی نه تنها دردرمان تمام بیماری ها موثر است، بلکه شیوه موثری در پیشگیری نیز هست..
 
مطالبی در رابطه با پاها
                                                                                                       
کفش برای اجداد قدیمی ما ناشناخته بود، چون باپاهای برهنه راه می رفتند. ولی ما پاهای خود را در داخل کفشی می فشاریم و از تماس مستقیم آنها با زمین جلوگیری می کنیم. این موضوع ممکن است بی اهمیت جلوه کند ولی با پوشیدن کفش، ارگان هایمان را از اثرات مفید مناطق بازتابی پا محروم می کنیم.
ازآن بدتر اینکه نداشتن تهویه و فشار مداوم (ناشی از کفش های متداول و شیک) سبب پیدایش پینه پا، میخچه، انگشتان چکشی و ناهنجاری های دیگر می شود. جامعه امروز مااز هر زمان دیگری، از اهمیت بهداشت آگاه تر است و نیاز مبرم به پوشیدن کفش مناسب ازابتدای کودکی را به خوبی درک می کند. کفش خوب وزن بدن را در سراسر پا توزیع می کند،ولی بعضی از کفش ها سبب تمرکز وزن روی مفاصل انگشتان پا می گردد و بدین ترتیب باعث نیشگون گرفتن، پینه بستن، برآمدگی در سطح خارجی پا و ایجاد بدشکلی در سطح طرف شست پا می شود. کفش  نامناسب باعث تورم مفاصل پا، سفتی پا و اشکال در خون رسانی به منطقه پا می شود.
واقعیتی که این مشکل را بزرگ تر می کند این است که این ناراحتی ممکن است به پا محدود نشود بلکه تمام بدن را گرفتار کند. این حقیقت به خوبی شناخته شده است که پاها تصویر آینه ای تمام بدن هستند و از دیدگاه عصبی دارای همان اجزایی هستند که در تمام بدن وجود دارد. هر پا در واقع منطبق بر نیمی از بدن است. طرف راست بدن معادل پای راست و طرف چپ معادل پای چپ، به جز چشم ها، سینوس ها، گوش ها و غیرهکه مناطق بازتابی آنها در انگشت بزرگ پا و بعضی مواقع انگشتان مجاور قرار دارد، درمورد سر به نظر می رسد مسیر عصبی جا به جا شده است. به این معنی که طرف راست منطبق بر پای چپ و طرف چپ منطبق بر پای راست می باشد. ولی مناطق بازتابی دندان ها جا به جا نشده است، یعنی مثلاً دندان های طرف چپ منطبق بر انگشت دست چپ است و همینطور.....
راز کار در این است که با ماساژ عضلات پا، تمامی سفتی ها و گره های پارا به سادگی نرم و آنها را آماده فعالیت مجدد کنیم. اگر پاهای خود را به شکل اولیه برگردانید، ناراحتی را برطرف خواهید کرد. بنابراین کاملاً روشن است که حرکت طبیعی پاها بسیار اهمیت دارد. استفاده از کفش های راحت، نرم و انعطاف پذیر ضروری است.
به طور کلی باید پاها را سه بار در روز ماساژ داد (یا ترجیحاً یک روز درمیان) تا مناطق بازتابی را به طور کامل از درد رهایی یابند و یک کار ساده انجام این روش راه رفتن با پای برهنه است.
 
تعریف
تشخیص و درمان بیماری ها از طریق ماساژ دادن پاها را بازتاب شناسی پاگویند.
با ماساژ دادن جاهایی که به بخش های رفلکسی در پا معروفند، رفلکسولوژیستها بیماری را در محلی که ادعا می کند مربوط به این بخش ها می شود، درمان میکنند.
رفلکسولوژیست ها پا را آینده بدن می دانند و با پای چپ، سمت چپ بدن و باپای راست سمت راست بدن را نشان می دهند. بخش های مختلف کف پا از طریقی به بعضی ازاعضای بدن مثل مثانه، کلیه ها و شش ها ارتباط دارد و انگشت کوچک پا به سینوس هامتصل است. ماساژ به تنهایی، بدن را برای بهبود خود، تحریک می کند و هیچ وسیله یا دارویی در این روش مورد استفاده قرار نمیگیرد.
 
تاریخچه
رفلکسولوژی (انعکاس درمانی) از چین در حدود 5000 سال پیش هنگامی کهدرمانگران عادت به تصحیح مناطق انرژی در بدن داشتند، نشات گرفته است.
همچنینمصری های باستان یک نوع رفلکسولوژی را به کار می برند که در یک نقاشی دیواری در یکآرامگاه به تاریخ 2330 قبل از میلاد در ساکارا، جنوب کایرو نشان داده شده است. اماتا حدود سال 1913 که یک پزشک آمریکایی (متخصص گوش و حلق و بینی) به اسم ویلیامفیتزجرالد این نوع درمان را به کار گیرد در غرب شناخته شده نبود. او روشی را به اسم درمان ناحیه ای ایجاد کرد که طی آن با دست یا وسایل خاصی بخش های معینی از بدن رابا فشار بهبود می دادند و بدن را با فشار بهبود می دادند و بدن را به 10 ناحیه یاکانال تقسیم کرد که از طریق آن انرژی حیاتی فرد جریان می یافت.
این نواحی ازانگشت پا تا سر و از پشت تا دست ها ادامه می یافت. هر کدام از نواحی، پهنای مساوی داشتند و هر عضو بدن را در بر می گرفتند.
یک شکل صد ساله طب که امروزه جزءپذیرفته شده ترین هنرهای درمانی می باشد یعنی همان بازتاب شناسی پا که کمک می نماید تا میزان وسیعی از مشکلات مربوط به بازگشت سلامتی چه به صورت حاد یا مزمن که شامل اسم، فشار خون، سردرد و ناراحتی کلیه می شود را برطرف نموده و باعث می شود تا آرامشو سلامتی عمومی برگردد.
اگر بازتاب کلیه را در پایتان لمس کنید بدن فوراً پیام آرامش را به کلیه می فرستد و اگر به دنبال درمان بیماریهای مربوط به کبد می باشیدواکنش های مربوط به آن را در پای راست دنبال نمایید و همینطور واکنش های مربوط به قلب را در پای چپ دنبال نمایید.
بنابراین باید به واکنش های الکتریکی موجود درکف پاها توجه شود زیرا با تمام قسمت های بدن در ارتباط می باشد و عده ای معتقدند که دستگاه عصبی در این کار نقش دارد و لمس کردن نقاظ مخصوص در پا می تواند تکانه های عصبی صادره به مغز را تحریک کند، سپس مغز این پیام را به نقاط دیگر بدن میفرستد.
اگر ماساژ در اولین هفته کمتر از ده دقیقه و یک روز در میان باشد،ناراحتی و صدمه ای نمی رساند لیکن چنانچه ماساژ دایمی باشد ممکن است منجر به شکستمداوا و از دست دادن انرژی گردد.
ماساژ اعصاب را آرام نموده و سیاهرگ ها راتحریک کرده و به تنظیم غدد مترشحه داخلی کمک می نماید.
اساس روش رفلکسولوژی پا
از اساس این روش و اینکه در هنگام ماساژ در اینقسمت ها دقیقاً چه اتفاقی می افتد، اطلاعات کافی وجود ندارد اما تصور میشود کهبیماری در اثر مسدود شدن کانال های انرژی در بدن به وجود می آید و باعث ایجاد بیماری در هر ناحیه ای می شود. هدف ماساژ از بین بردن این گرفتگی ها و آزاد کردنجریان انرژی در این کانال ها است که در نتیجه باعث بهبودی بیماری می گردد. ای نکانالها از هر قسمت از بدن از طریق راههای عصبی با کف پا در ارتباط می باشند. باماساژ می توان این ارتباط را تحریک نمود. در قسمت های معادل در بدن اعم از سینوسها، پشت، گردن، ریه، معده، شانه و لگن و یا دیگر مناطق درد را تسکین داده و آن عضورا به سمت تعادل پیش می برد. از مناطق ماساژی در روی دست ها می توان جهت درمان ضایعات مربوط به پا استفاده نمود.
تئوری دیگری که در این روش مطرح است این است که به دلیل اینکه تنش ها و فشارهای روانی مسئول 75 درصد مشکلات سلامتی انسان ها است و چون در هر پا بیش از 7000 (هفت هزار) عصب وجود دارد بنابراین با ماساژ پاها وتحریک این سلول های عصبی باعث آرامش و کاهش تنش می شوند و در نتیجه بدن را به سمت تعادل باز می گردانند. به علاوه رفلکسولوژیست ها مدعی اند که می توانند گاهی بیماریهای قریب و الوقوع و بالقوه راجستجو کنند. درمان های پیشگیرانه ای اتخاذ کنند و درصورت لزوم بیمار را نزد یک متخصص می فرستند. با درمان ماهانه با دو ماهه سلامتی حفظ می شود، علایم اخطار دهنده خیلی زود  تشخیص داده می شوند.
در حال حاضر در آمریکاجهت احساس جوانی از این روش که به زیبایی و سلامتی کمک می کند استفاده می نمایند که با ماساژ یا فشار آوردن با دکمه واکنش معینی که زیر پوست پا قرار دارد در لحظه ای کوتاه می توان بسیاری از دردها و رنج ها را از بین برد. رفلکسولوژی را پیشرفت و ضعف پیری جلوگیری می نماید. با استفاده صحیح از رفلکسولوژی و فشار مواضع واکنش دار میتوان به طور طبیعی تجدید نیروی جوانی و تولید مجدد سلول های بدن را فعال ساخته وزندگی جدید به کسانی که پیر شده اند، بخشید و می توان هیجان های عصبی را به آرامش تبدیل نمود، درد و بیماری ها را تسکین داد. از این روش در درمان بیماری های حاد ومزمن از جمله آسم، و فشار خون، سردرد و ناراحتی کلیه هم استفاده می شود


 

نوشته شده توسط:     

یکشنبه 92 فروردین 25  10:32 عصر

گودی کمر را با این ورزش ها کاهش دهید


بهمن 12, 1390

گودی کمر را با این ورزش ها کاهش دهیدتبیان: در حالت طبیعی، انحنای گردن به سمت داخل،
انحنای فقرات پشتی به سمت خارج و انحنای ناحیه کمر رو به جلو می باشد. ستون فقرات
توسط تعداد زیادی عضله محافظت می شود. عدم تعادل این عضلات، موجب پدید آمدن
ناهنجاری هایی در ستون فقرات می شود. در این میان، نقش عضلات شکمی، بازکننده های
مفصل پا به لگن و عضله بزرگ پشت باسن در ایجاد گودی بیش از حد کمر، پر رنگ تر از
سایر عضلات است.


افرادی که دارای شکم های افتاده و برآمده می باشند، دارای عارضه گودی کمری
هستند.


علل گودی بیش از حد کمر:


- التهاب دیسک کمر


- قوز بیش از حد


- چاقی


- پوکی استخوان


- ضعف عضلات شکمی


- زایمان های مکرر


- در رفتگی دو طرف‌ لگن‌


- استفاده‌ از کفش‌ پاشنه‌ بلند


- جابجایی ستون‌ مهره‌ها به‌ سمت‌ جلو ( مادرزادی یا هر عامل‌ دیگر)


- ضعف‌ عضلات‌ شکمی و عضلات‌ خلفی ران‌ و بازکننده‌های مفصل‌ ران‌


- کوتاهی عضلات‌ ناحیه‌ کمری (بازکننده‌های کمر)
وقتی که می خواهید مدت
طولانی بایستید، یک پا را روی زمین و پای دیگر را روی یک پله، چهار پایه و یا هر
چیز مشابه قرار دهید


پیشگیری و کاهش گودی کمر:


- موقع نشستن روی صندلی، کف پا را صاف بر روی زمین قرار دهید، صندلی خود را
تنظیم کنید و در صورت نیاز از یک بالشتک برای پر کردن فضای خالی پشت کمرتان استفاده
کنید.


- وقتی که می خواهید مدت طولانی بایستید (مثل زمان شستن ظرف یا اتو کردن لباس
ها)، یک پا را روی زمین و پای دیگر را روی یک پله، چهار پایه و یا هر چیز مشابه
قرار دهید.


- بهترین حالت برای خوابیدن، خوابیدن به پشت است، در حالی که بالشتی زیر زانوها
قرار گیرد. در صورتی که تمایل دارید بر روی شکم بخوابید، حتما بالشی زیر شکم خود
قرار دهید.


- پوشیدن کفش های پاشنه بلند، موجب افزایش گودی کمر خواهد شد.


- از تقویت عضلات شکم، باسن و کمر توسط ورزش غافل نباشید.


حرکات‌ ورزشی برای کاهش گودی کمر:


1- اگر علت‌ گودی کمر، ضعف‌ عضلات‌ شکم‌ باشد:


- شخص‌ به‌ پشت‌ خوابیده‌ و سر و گردن‌ و سینه‌ خود را بالا بیاورد و به‌ کمک
عضلات‌ شکم‌ نفس عمیق‌ بکشد و نفس‌ را حبس کند.


- در همان‌ وضعیت‌ بالا، دست های خود را روی سینه‌ گذاشته‌ و بالا بیاید. 4 تا 6
ثانیه در این حالت بماند. 6 تا 10 بار این کار را تکرار کنید.


- در همان‌ وضعیت،‌ دست های خود را پشت‌ گردن‌ گذاشته‌ و بالا بیاید.


- شخص‌ به‌ پشت‌ خوابیده‌ یک پای خود را خم‌ کرده‌ روی زمین‌ می گذارد. با این‌
کار پشت‌ وی صاف‌ می شود. پای دیگر را در این‌ حالت‌ بالا می آورد.


- عمل‌ فوق‌ را با پای دیگر انجام‌ می دهد.


- روی زمین به پشت دراز بکشید. زانوها خمیده و کف پاها روی زمین باشد. ابتدا
عضلات شکم و باسن را سفت کنید و کمر را به زمین فشار دهید و بین 6 تا 10 ثانیه نگه‌
دارید. بعد از چند ثانیه استراحت کنید. این حرکت را 7 بار تکرار کنید.


2- اگر علت‌ گودی کمر، ضعف‌ عضلات‌ بازکننده‌ ران‌ باشد:


- شخص‌ به‌ شکم‌ خوابیده‌ و یک پای خود را به صورت‌ مستقیم‌ بالا می آورد و عمل
باز کردن ران‌ را انجام‌ می دهد.


- عمل‌ فوق‌ را با پای دیگر انجام‌ می دهد.


- می تواند هر دو پا را با هم‌ به‌ وضعیت‌ قبل‌ ببرد.


- زانوی خود را خم‌ کرده‌ و به‌ بالا بیاورد (یعنی دروضعیت‌ دمر و چهاردست‌ و
پا، مورد قبل‌ را انجام‌ دهد)


ورزش گودی کمر


3- اگر علت‌ گودی کمر، کوتاهی عضله‌ سوئز خاصره‌ای باشد:


- شخص‌ به‌ پشت‌ خوابیده‌ و یک پای خود را در شکم‌ جمع‌ کرده‌ و کف پای دیگر را
روی زمین قرار دهد و زانویش را خم کند.


4- اگر علت‌ گودی کمر، کوتاهی عضله‌ راست‌ ران‌ باشد:


-‌ شخص‌ دمر خوابیده،‌ پایی که‌ دارای کوتاهی است‌ را از زانو خم‌ می کند.
دراین‌ حالت‌ درمانگر با دست‌ خود مانع‌ از بالا آمدن‌ باسن‌ وی میشود.


- شخص‌ به‌ پشت‌ خوابیده،‌ زانوهای وی از تخت‌ آویزان‌ است‌. در این‌ حالت‌ یک
پای او را در شکم جمع‌ می کنیم‌ و با دست‌ دیگر مانع‌ از صاف‌ شدن‌ زانوی وی می
شویم.


5- اگر علت‌ گودی کمر، کوتاهی عضلات‌ بازکننده‌ کمر باشد:


- شخص‌ به‌ پشت‌ دراز کشیده‌ و سعی می کند به‌ کمک تراپیست،‌ پاهای خود را از
بالای سر به‌ زمین‌ بزند.


6- تقویت عضلات باسن و کاهش گودی کمر


فرد در حالی که به حالت راحت دراز کشیده و زانوهایش خم است، سعی می کند ضمن
منقبض کردن عضلات شکم، لگن خود را کمی بلند نماید.


7- کاهش انحنا یا قوس کمر


فرد در حالی که در حالت شروع دو میدانی قرار گرفته است، سعی می کند با متمایل
شدن به سمت جلو بر روی پای عقب خود فشار وارد کند. در مرحله بعد ضمن عوض کردن پاها،
همین حرکت را برای پای دیگر انجام می دهد.


8- تقویت عضله چهارسر ران و تقویت عضلات سرینی


فرد در حالی که کنار دیوار ایستاده است، سعی می کند بنشیند.


این تمرین را با استفاده از یک صندلی می توانید انجام دهید. فرد در کنار صندلی
قرار می گیرد و به جای اینکه بر روی زمین بنشیند، بر روی صندلی می نشیند.
پوشیدن
کفش های پاشنه بلند، موجب افزایش گودی کمر خواهد شد


9- کشش و انعطاف پذیری در عضلات اطراف ستون فقرات


بخوابید و زانوها را تک تک و یکی در میان به داخل سینه بکشید و 6 تا 10 ثانیه
نگه دارید.


این کار را 6 تا 10 بار تکرار کنید.


- این حالت را می‌توانید با هر دو زانو در حالی که دست‌ها زیر زانو است، تکرار
کنید.


به فاصله 20 سانتی‌متر از یک دیوار بایستید و به آن تکیه دهید.


زانوها را کمی خم کنید و کل ستون فقرات را به دیوار بچسبانید (از جمله کمر) و 6
تا 10 ثانیه در این حالت بمانید.


این حرکت را 6 تا 10 بار تکرار کنید.


10- کشش و انعطاف پذیری در عضلات پشت ران:


اگر کمردرد حاد ندارید، بنشینید و پایتان را دراز کنید.


سعی کنید نوک انگشتان دست را به مچ پا برسانید و 60 ثانیه در این حالت نگه
دارید.


این حرکت را 10 بار تکرار کنید.


به یاد داشته باشید که میزان و شدت حرکات فوق با توجه به افراد مختلف (از نظر
سن، جنس، وضعیت قوای جسمانی و نوع آسیب) متفاوت است.


به طور کلی بهتر است که روزانه دو بار و حداقل به مدت سه ماه این حرکات را انجام
دهید.


 

نوشته شده توسط:     

نقاشی های ناخودآگاه ، شخصیت شما را آشکار می کند

مطمئناً تا به حال این تجربه را داشته اید که در کلاس درس و یا یک جلسه و سمینار حوصله تان سر رفته باشد ، آن وقت با خودکاری که در دست دارید بر روی کاغذ مقابلتان بی هدف نقاشی هایی را می کشید. ممکن است این خطوط درهم و مبهم ، در نگاه اول چیز جالبی برای گفتن نداشته باشند ولی به اعتقاد بسیاری از روان شناسان این نوع نقاشی های ناخودآگاه نمایانگر درون و افکار ما هستند که به دور از محدودیت های ذهن آگاهمان پدید می آیند و اسرار ناگفته ای از شخصیت ما را به تصویر می کشند ؛ آرزوها ، امیال ، ترس ها و رؤیاهای نهفته ای که هیچ گاه نتوانسته ایم آنها را بر زبان بیاوریم .

بنا به گفته بسیاری از خط شناسان و روان شناسان ، افراد در موقعیت های متفاوتی این نقاشی ها را می کِشند ، به عنوان مثال وقتی تلفنی صحبت می کنند ، یا به سخنرانی گوش می دهند و یا یادداشت بر می دارند . و در هنگام کشیدن چنین نقاشی هایی به چیز دیگری می اندیشند و ابداً متوجه حرکت قلم بر روی کاغذ نیستند .

روان شناسان تجزیه و تحلیل های زیادی را بر روی این نقاشی ها انجام داده اند و معتقدند که همانند دست خط ها ، این خطوط درهم و مبهم نیز از الگوی خاص و منحصر به فردی برخوردارند . ولی باید گفت که روان شناسیِ نقاشی های ناخودآگاه به اندازه ی دست خط افراد دارای قطعیت و اطمینان نیست و به عوامل بسیاری بستگی دارد که به اعتقاد اسپنسر، خط شناس معروف ، همین امر سبب می شود تا ارزیابی صحیح آنها دشوارتر گردد. عواملی نظیر : شرایط محیط ، روحیات خود فرد ، شخصیت و میزان هوشیاری او در هنگام کشیدن این نقاشی ها .

اسپنسر می نویسد: "اگرچه اثبات درستی و صحت نقاشی های ناخودآگاه  ، سخت و دشوار است ، لیکن این نقاشی های مبهم نمای جالب و ارزشمندی از افکار و شخصیت افراد  را به دست می دهد".

پیشنهاد می کنیم اگر این بار شما نیز چنین نقاشی هایی را کشیدید ، آنها را دور نیندازید . می توانید نقاشی هایتان را با نمونه های زیر مقایسه کنید و ببینید چه خصوصیات و روحیاتی دارید .

512262341712916824137432556552092468622.jpg 96229208254224154941082221132521823617325425.jpg 431501391011841471882266375871252391039531.jpg
13957474217134250761841289039248203162166.jpg 3250671802147411085142281195227132186200.jpg 15122222343421310817971761341771861643352.jpg
115219199137105562515920662481331106148237.jpg 187271614710713323618718217196114564398157.jpg 1211042068813278219107150142238132242257270.jpg
23201766119312533156759214115119203161119.jpg 48136243692384125523819213424523015311116552.jpg 1973412111235230381652531028418617523311794.jpg
150912231316017812681795898364113924179.jpg 1968072242135521736571843165120127165187.jpg 8619910819215125092242488228742317014717.jpg
22831203424649207192161482391205520110214.jpg 16912553083982451922131301788721452255.jpg 2519838184129201591761296910522892168169.jpg

ادامه مطلب...

 

نوشته شده توسط:     

پنج شنبه 92 فروردین 22  4:12 عصر

A thyroid imbalance can cause weight problems, chronic fatigue, feelings of
being overwhelmed, anxiety, emotional imbalances, hair loss, skin problems,
depression or any combination of these symptoms. The thyroid gland, located at
the base of the throat, works on a physiological level to balance the rate of
your metabolism. Thyroid acupressure points enable healing energy (known as Qi
or Chi) to move through the thyroid restoring its homeostatic (balancing)
mechanisms. Opening the energy flow through the thyroid gland can balance both
hyperthyroid and hypothyroid conditions since this flow governs homeostasis.
However, it takes constant practice to maintain this equilibrium.


 

I want to give you guidance on: how to restore energy flow through
your thyroid gland, as well as natural methods and common issues necessary to
balance this vital endocrine gland. I believe many people with a history of
thyroid problems* who have received medical advice and treatment can use
acupressure points, breathing exercises, yoga postures, and assertive
communication to balance the thyroid successfully without side effects. This
video clip will show you a pair of acupressure points for balancing your
thyroid. In the remainder of this article I will describe a powerful but
easy-to-do exercise, which stimulates the most potent acupressure points for
balancing the thyroid gland. Then I’ll summarize the work you’ll need to do to
get the best results.


 

Stimulate the thyroid acupressure points daily on your neck, base of
your throat, and chest as instructed below. The most healing thyroid points are
localized near your thyroid gland and are called the Windows of the Sky.
These points are stimulated effectively in the following exercise called the
Neck Press. For best results, you need to do this exercise 3 to 5 times daily
for a few months. Check out a
fully
guided  routine
using Neck Press to benefit your thyroid, shoulders and
neck.


 

Neck Press - Head Forward

Neck Press - Head forward with elbows
close

Neck Press: Sit comfortably with your eyes closed and
your  hands interlaced behind your neck, letting your head hang forward to
gently  stretch your neck muscles. Bring your elbows close together in front of
you,  pointing downward, compressing the sides of your neck with the heels of
your  hands. Inhale deeply, raising your head as you gently stretch your elbows
out to  the sides, while letting your head tilt back. Exhale as you head relaxes
forward  and your elbows come close together in front of you again. Repeat this
breathing  exercise for two minutes; then continue with the use of K 27.

Neck Press - Head Up

Neck Press - Head up with elbows apart


 

Hold K 27, the acupressure points on both sides of the sternum as
shown in the video clip above. With your eyes still closed, take long, slow
deep  breaths as you slowly let your head turn from side to side. Feel your
entire  neck region relax as you continue to breathe deeply, while holding these
points.  Gently let your head tilt upward as you inhale and downward as you
exhale, while  you use your mind to visualize more blood flowing through your
thyroid gland at  the base of your throat. With your hands in your lap, take
another minute or two  to let yourself completely relax. If you have a few more
minutes, this would be  a great time to sit up with a straight spine and
mediate.


 

Causes: I believe thyroid problems can often be caused by traumatic
events or inner conflicts, which may have occurred years ago. Thyroid blockages
commonly present themselves during these hard, stressful times when we aren’t
supported to fully express our feelings and needs. Blocked self-expression can
contribute to chronic neck tension which constricts the energy flow through
your  thyroid gland and affects its functioning. Expressing yourself
appropriately  harmonizes your thyroid, and mind/body issues. Many people make
excuses for not  living their dreams, minimize their needs, and have difficulty
expressing these  needs, goals, and life aspirations. When you get support to
express your  feelings and formulate creative goals, your thyroid gland will
begin to come  back to life. If you practice speaking your truth in appropriate
ways your  thyroid will respond.


 

Acupressure Thyroid Self-Treatment Program: I believe that to get the
best results you must do all I have described above using the points, the Neck
Press breathing exercise, plus yoga postures (if your body is flexible enough),
omit sugar, take kelp supplements as directed, and get counseling for enhancing
your self-expression.


 

My wife, who had a hyperactive thyroid condition, healed herself over the
last few years using this holistic program. She choose not to take radioactive
iodine, which would have made her thyroid under-active, causing her to be
dependent on taking thyroid supplements the rest of her life. Instead she had
the courage to change her diet, completely eliminating all sugar for three
months. She continues to reduce her sugar intake significantly of all sugars
such as cane sugar, honey, brown sugar, corn syrup, fructose, sodas, citrus
juices, and all sweets. My wife also found doing the Shoulder Stand and Plow
Pose yoga postures with long, deep breathing at night before bed helped her
tremendously. In the morning, she practices 15 minutes of the
Five
Tibetan Rites
. In addition to the self-acupressure described above, she
also  often received weekly acupuncture treatments.


 

 


 

Neck Press

 

Be sure to practice the Neck Press
breathing  exercise followed by holding the K 27 acupressure points 3 to 5 times
daily for  at least 3 months. Once you begin to achieve results and your thyroid
balances,  you will still need to do these practices, but not as many times per
day for  maintenance and prevention. Believe me, it’s a lot of work to take your
health  into your own hands, but once you do, it’s an empowering, gratifying
feeling.

 


 

 


 

*Important: Please see a doctor for medical advice and treatment
especially if you have any medical problems or symptoms before you begin any of
these routines. The acupressure points and guidance here are not intended to be
a substitute for medical treatment.


 

نوشته شده توسط:     

پنج شنبه 92 فروردین 22  4:10 عصر

Acupressure therapy plays important role for
treatment of diseases which often don"t show any symptoms at ealier stages like
thyroid conditions. Thyroid disorders are common disorders of the thyroid gland.
Thyroid hormones regulate our body"s metabolism and influence virtually every
organ system in the body. They tell organs how fast or slow they should work.
Thyroid hormones also regulate the body"s consumption of oxygen and production
of heat. Thyroid problems, such as an overactive or underactive thyroid, can
severely affect metabolism. 

Acupressure therapy plays important role for treatment of diseases which
often don"t show any symptoms at earlier stages like thyroid conditions.
Thyroid disorders
are common disorders of the thyroid gland.


Thyroid hormones regulate our body"s metabolism and influence virtually every
organ system in the body. They tell organs how fast or slow they should work.
Thyroid hormones also regulate the body"s consumption of oxygen and production
of heat. Thyroid problems, such as an overactive or underactive thyroid, can
severely affect metabolism.


When there is something wrong with the thyroid gland, you will be
considerably more tired, and you could put on a lot of weight, because the
metabolism can be affected. Having thyroid disorders, leads to changes in
metabolism and obesity apart from other problems. Thyroid disorders such as
hypothyroidism have been linked to weight gain in recent scientific studies. The
Thyroid hormone is an important endocrine hormone which is necessary for many
physiological functions. It is also responsible for the increasing the rate of
metabolic activity and synthesis of certain enzymes.


Hypothyroidism can be naturally cured by Yoga, Naturopathy or Acupressure but
first the diagnosis has to be confirmed by lab tests.
The thyroid is a small gland just under the skin on the front of the neck.
This gland plays a very important role in controlling the body’s metabolism and
how the body functions. It does this by producing hormones that tell the body
how fast to work and how to use energy - Unused energy turns into fat.


Thyroid hormones play a major part in creating the correct metabolic rate. If
it is not functioning properly everything slows down leading to these classic
symptoms:


  • weight gain
  • fatigue
  • cold hands and feet
  • difficulty focusing and remembering
  • anxiety
  • depression
  • constipation
  • Hair loss.


 

The list can go on and on including many problems with the female
reproductive system including menstrual disorders, endometriosis, and breast
cancer.


 

Hypothyroidism is
caused by low activity of the thyroid gland, which results in the
underproduction of thyroid hormones. Because thyroid hormones initiate energy
production and are involved in governing metabolism, a deficiency can cause
fatigue followed by apathy and lethargy.


 

Detecting Thyroid problem using Acupressure


 

A great benefit of acupressure is that both detecting and cure of a disease
is done the same way. Tenderness or pain indicates thyroid problem.


 

Acupressure points for treatment of thyroid conditions:


 

* An acupressure point that can be used to help with thyroid problems
is between the center of the eyes, which stimulates pituitary function.


 

K 27: For the thyroid problem, you need to activate the Thyroid Points, Press
each point for about 8 - 10 times and do this for 3 times a day.


 

Stimulating two acupressure points that sit on the back of your
neck,( just above the vertebra that forms a bump when you tilt your head
forward) can help you release any excess energy and restore the smooth flow of
qi to your thyroid. Probe the areas on either side and just above this bony
protrusion until you find tender spots. Massage, then press and hold these
points until you feel a relaxing numbness radiating out from them. If you
haven"t worked on these points previously, it can take a few minutes before you
feel relief in this area.               


 

* The points near the big toe of your feet should also be pressed.


 

Treat thyroid problems by using acupressure with tips from a doctor of
Oriental medicine.


 

By learning how to stimulate your own pressure points, you can relieve minor
or moderate symptoms, and reduce the need for nonprescription drugs. Unlike most
drugs, relief is usually immediate.


 

Useful links and online resources:


 

* Dr. Michael Reed Gach is an acupressure expert and his site offers "Acupressure
therapy for thyroid conditions"
It is interesting to know that his wife, who
had a hyperactive thyroid condition, healed herself over the last few years
using this holistic program.


  

 

نوشته شده توسط:     

پنج شنبه 92 فروردین 22  4:8 عصر

وِزوِز گوش (صدای زنگ در گوش) 

 

وِزوِز گوش یا صدای زنگ در گوش مشکل مزمن شایعی است که متأسفانه گاهی اوقات طب غربی در درمان آن با مشکل مواجه می شود. وزوز گوش از نظر طب غربی بر اثر صدمه به عصبی که گوش داخلی را عصب رسانی می کند پدید می آید، بنابراین معمولاً همراه با کم شدن شنوایی می باشد. شنوایی بیمار به دو علت کم می شود : اول اینکه به عصب شنوایی او آسیب رسیده است و دوم آنکه صدای وزوز مانع از آن می شود که سایر صداها را بخوبی بشنود. بنابراین اگر این وزوز کاهش پیدا کند، بیمار بهتر صداها را خواهد شنید (حتی اگر شنوایی اش هم کم شده باشد).
نوعی بیماری به نام بیماری مه نی یر (
MENIERE) وجود دارد که بیماران مبتلا به آن دچار وزوز گوش، سرگیجه و کاهش تدریجی شنوایی می باشند. اکنون اجازه دهید که شرح حال یک بیمار 70 ساله مبتلا به بیماری مه نی یر را که به یک متخصص طب سوزنی مراجعه نموده است را بیان نمایم. این بیمار اظهار می دارد که هنگامی که دچار استرس می شود یا از نظر روحی ناراحت می گردد وزوز گوش او بدتر می شود. نبض او ضعیف بوده و زبانش سفید می باشد.
همانطور که قبلاً نیز گفتم، در افراد مسن کاهش عملکرد چی (
QI) شایع می باشد. از آنجایی که از نظر طب سوزنی، گوش ها به کلیه ها ارتباط دارند، کمبود مزمن چی (QI) در افراد مسن ممکن است عملکرد گوش را کاهش داده و در نتیجه باعث ایجاد کم شنوایی شود. ضعیف بودن نبض و سفید بودن زبان این بیمار همراه با این واقعیت که وضعیت او در هنگام استرس بدتر می شود، همگی بیانگر آن هستند که یک سندروم کمبود در این فرد وجود دارد. سرگیجه به علت یک وضعیت کمبود در مغز می باشد که آن نیز بخاطر عملکرد بد کلیه ها است.
در درمان چنین بیماری، هدف ما باید تقویت کلیه ها و بازگرداندن عملکرد طبیعی چی (
QI) باشد.
نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در درمان وزوز گوش عبارتند از:
SP6 – UB23 – K3 – GB2 – LIV3 – DU4


 

نوشته شده توسط:     

پنج شنبه 92 فروردین 22  4:6 عصر

تاثیر سیگار بر پوست، مو و زیبایی


 

 اولین عامل مضر برای پوست ، نور آفتاب است ولی می دانید بعد از نور آفتاب کدام عامل بیشترین ضرر را به پوست شما می رساند ؟ کشیدن سیگار.
                                            
کشیدن سیگار باعث افزایش چین و چروک می شود . مکانیسم این اثر دقیقا" مشخص نیست ولی می دانیم که کشیدن سیگار به بافت همبند آسیب می رساند. بافت همبند اساس نمای ظاهری پوست را تشکیل می دهد. ممکن است ده سال یا بیشتر طول بکشد تا چین و چروک های ناشی از کشیدن سیگار پدیدار شود. هر سیگاری که فرد می کشد، به نوبه خود آسیب می رساند. درحدود چهارهزارماده سمی دردود سیگار یافت شده که برای سلول های بدن به ویژه پوست مضرند.  از آنجا که سیگار باعث تنگ شدن رگ ها می شود برخی معتقدند که پیری زودرس پوست در سیگاری ها ناشی از تنگ شدن رگ های کوچک و در نتیجه کاهش خون رسانی به پوست است. خون رسانی کمتر یعنی نرسیدن اکسیژن و مواد مغذی کافی به پوست.

پوست افراد سیگاری بویژه  پای چشم ها ، پستان ها و بازوها زودتر شل شده و دچار افتادگی می شود.

به علت انقباض عضلات دور لب هنگام سیگار کشیدن ، در این افراد چروک های عمودی اطراف لب ها خیلی زودتر به وجود می آید. این امر درمورد چروک های کناره های خارجی چشم ها نیز صدق می کند . افراد سیگاری دائما" عضلات دور چشم را منقبض می کنند که خود باعث ایجاد چروک های دینامیک زودرس می شود.
                                                     
پوست افراد سیگاری زرد ، کدر و مرده به نظر می رسد و لک و علائم پیری خیلی زودتر از افراد غیرسیگاری در آن پدیدار می شود. لک های ناشی از افزایش سن دراین افراد زودتر خود را نشان می هند.

کشیدن سیگار روی موها هم تاثیر منفی دارد به طوری که باعث افزایش ریزش مو و طاسی می شود. بخصوص درریزش موی اندروژنیک این امر به اثبات رسیده است.

ضمنا" ثابت شده که احتمال برخی بیماری های پوستی مانند پسوریازیس در سیگاری ها بیشتر است.

 عجیب آنکه به نظر می رسد تعداد افراد سیگاری به ویژه در خانم ها که به مراقبت و جوان سازی پوست خود اهمیت می دهند ، روبه افزایش است .  چه بسیارند خانم هایی که ساعت ها وقت خود را درسالن های زیبایی یا کلینیک های لیزر صرف می کنند ولی در عین حال سیگار هم می کشند. این کار بسیار غیرمنطقی و مضحک است. اگر می خواهید مسن تر از آنچه که هستید به نظر برسید ، به سیگار کشیدن ادامه دهید.

اگر شخص سیگاری در معرض آفتاب نیز قرارگیرد تاثیرات منفی این دو ( سیگار و آفتاب ) بر پوست به مراتب بیشتر خواهد بود.  علاوه بر این، سیگار در درازمدت باعث می شود که تنفس شما بوی بدی داشته و اطرافیان را از شما گریزان نماید. تغییررنگ  دندان و تسریع در پوسیدگی آنها نیز جزو مضرات بی شمار سیگار محسوب می شود.

 با توجه به ضررهای زیادی که مصرف دخانیات برای پوست و نیز سایر اعضای بدن دارد ، بهترین گزینه ترک آن است. به گفته صاحب نظران ترک سیگار کار سختی است ولی وقتی میلیون ها نفر در جهان توانسته اند این کار را بکنند چرا شما نتوانید؟


 

نوشته شده توسط:     

یکشنبه 92 فروردین 18  7:17 عصر

نقش طب سوزنی در درمان کمر درد

به گزارش خبرگزاری رویترز دکتر کلودیا ویت از مرکز پزشکی دانشگاه چاریت در برلین و همکارانش که این تحقیق را انجام داده‌اند، در گزارشی می نویسند:" طب سوزنی باید به عنوان یک گزینه ی موثر در تدابیر درمانی برای بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در نظر گرفته شود."
ویت و همکارانش می‌نویسند که بیماران برای درمان کمردرد مداوم به طور چشمگیری به شیوه‌های طب مکمل، به خصوص طب سوزنی روی آورده‌اند، اما بررسی‌ها در مورد تاثیر بخش بودن طب سوزنی نتایج متناقضی به دست داده است.
این محققان برای بررسی اثربخشی و مقرون به صرفه بودن استفاده طب سوزنی همراه با مراقبت‌های معمول کمردرد، بیش از یازده هزار فرد مبتلا به کمردرد مداوم را وارد تحقیق خود کردند.
در گروه درمانی، بیماران در طول یک دوره ی سه ماهه تا 15 جلسه درمان با طب سوزنی را دریافت می‌کردند و سه ماه پس از آن مورد پیگیری قرار می‌گرفتند.
پس از این دوره، در بیمارانی که در گروه درمان قرار داشتند، به طور قابل توجهی نسبت به گروه شاهد(گروهی که تحت درمان با طب سوزنی قرار نگرفته بودند)، عملکرد کمر به حال عادی بازگشته بود و درد تسکین پیدا کرده بود.
طب سوزنی نسبت به مراقبت‌های معمول برای درمان کمردرد هزینه بیشتری در بر داشت، اما با توجه به افزایش میزان بهبودی در بیماران، شیوه‌ای مقرون به صرفه به نظر می‌رسید.


http://www.cloob.com/profile/memoirs/one/username/tebsoozni/memid/5196530


 

نوشته شده توسط:     

یکشنبه 92 فروردین 18  7:16 عصر

دانسته هایی ضروری در خصوص طب سوزنی

طب سوزنی، وارد کردن سوزن هایی بسیار نازک در نقاط استراتژیک و خاصی از بدن است. منشأ آن منسوب به کشور چین است و قدمتش به هزاران سال می رسد. اما این طب در دهه های اخیر، به میزان قابل توجهی از محبوبیت در ایالات متحده و اروپا رسیده است.

بر طبق نظریه سنتی چینی، طب سوزنی روشی است که توسط آن، جریان انرژی یا نیروی زندگی که به qi یا Chi معروف است، در بدن به توازن می رسد. طب سوزنی کانال ها و مجراهای عبور انرژی را تنظیم و منجر به تعادل انرژی در بدن می شود.

در مقابل، پزشکان غربی، طب سوزنی را روشی مفید و موثر برای تحریک اعصاب و بافت های همبند می دانند. پزشکان غربی معتقدند که این تحریکات، بر افزایش مسکن های طبیعی بدن و روان تر شدن جریان خون، تاثیر شایانی می گذارد.

طب سوزنی در چه مواردی موثر است؟

تاثیرگذاری طب سوزنی برای این دردها و بیماری ها بیشتر است:

-تهوع ناشی از شیمی درمانی
-سردرد
-فیبرومیالژی (درد مزمن در نقاط اتصال عضلات)
-درد زایمان
-درد کمر
-قاعدگی دردناک
-میگرن
-آرتروز
-درد دندان
-بیماری آرنج تنیس بازان

هنوز به طور دقیق مشخص نشده که طب سوزنی چرا و چگونه میزان درد را کاهش می دهد. مطالعات متعدد نشان داده است که طب سوزنی بر روی برخی از افراد، اثری کم دارد و یا بی اثر است. هر چند که نوع درمان استفاده شده برای برخی از افراد موثر نیز بوده است.

خطرات و ریسک های طب سوزنی

چنانچه شما برای شروع درمان با طب سوزنی، نزد یک دکتر متخصص بروید، خطرات استفاده از این روش درمانی بسیار پایین است. اما لازم است از برخی از خطرات و عوارض جانبی احتمالی نیز آگاه باشید:
-درد، خونریزی یا کبودی در بخش هایی سوزن خورده
-صدمه به اعضای داخلی همچون ریه (در صورتی که سوزن با فشار و به صورت عمیق وارد شود)
-بیماری های عفونی مانند هپاتیت و ایدز (در صورت استفاده از سوزن های مستعمل)

بدن هر فرد، برای درمان، به نوع خاصی از طب سوزنی پاسخ مثبت می دهد. اما شرایطی وجود دارد ممکن است عوارض را در بعضی افراد افزایش دهد:
-چنانچه از دارو های رقیق کننده خون استفاده می کنید، ممکن است کبودی بیشتری داشته باشید و حتی دچار خونریزی شوید.
-در برخی از انواع طب سوزنی، پالس های خفیف الکتریکی از طریق سوزن ها به بدن منتقل می شود که ممکن است در عملکرد قلب برخی افراد که از ضربان ساز استفاده می کنند، تداخل و اشکال ایجاد کند.
-زایمان زودرس، عارضه ای است که در اثر تحریکات برخی از انواع طب سوزنی بر خانم های باردار ظاهر شده است.

چگونه آماده شویم؟

در واقع قبل از آغاز طب سوزنی، هیچ آمادگی خاصی لازم نیست. اما موارد هستند که لازم است قبل از اقدام باید بدانید.

-باید به پزشک اعتماد داشته باشید.
-از گواهینامه پزشک جهت انجام طب سوزنی، اطمینان حاصل کنید. ممکن است افرادی هم با وجود عدم تخصص پزشکی، گواهی معتبری جهت انجام طب سوزنی داشته باشند.
-از پزشک در خصوص زمان درمان، میزان درد و هزینه انجام آن سوال کنید.
-آیا هزینه های این درمان تحت پوشش بیمه شما قرار دارد؟ از این نکته نیز آگاهی حاصل کنید.

ترسی از پرسش در خصوص این روش درمانی از پزشک مربوطه نداشته باشید. ممکن است او در خصوص میزان تاثیر طب سوزنی بر شما و بیماری تان بگوید. بهتر است قبل از انجام آن، این موارد را بدانید.

همچنین قبل از شروع درمان، لازم است از اینکه سوزن های استریل و یک بار مصرف برای شما استفاده می شود، اطمینان حاصل کنید.

زمان کافی برای درمان چقدر است؟

روش ها و متدهای هر کس در انجام طب سوزنی منحصر به فرد است. معمولاً ترکیبی از جنبه های شرقی و غربی در نوع انجام طب سوزنی موثر است.

تعیین نوع درمان برای شما نیاز به بررسی پزشک دارد. وی ممکن است سوالات زیادی در خصوص نشانه ها و شیوه زندگی شما بپرسد. سوالات و معایناتی از این قبیل:
-چه بخش هایی از بدن شما دچار درد است؟
-بررسی شکل، پوشش و رنگ زبان شما
-بررسی رنگ و روی صورت و چهره
-قدرت، ریتم و کیفیت نبض

این ارزیابی ممکن است تا یک ساعت به طول بیانجامد. البته در قرارهای بعدی این زمان ممکن است به نیم ساعت کاهش یابد.

معمولاً طرح درمان بین 6 تا 12 جلسه تعیین می شود که ممکن است چند ماه به طول بیانجامد. پس از درمان نیز جلساتی تا یک سال برای مراقبت و بررسی تاثیرات درمان، توصیه می شود.

در طب سوزنی، سوزن ها ممکن است در تمام نقاط بدن واقع شوند. گاهی حتی در نقاطی بسیار دورتر از نقاط درد، سوزن زده می شود. این امکان وجود دارد که بخاطر سوزن زدن در بخش های مختلف، لازم باشد اغلب لباس های خود را در آورید. پس از آن بر روی تختی دراز می کشید و سپس کار وارد کردن سوزن ها به پوست شروع می شود.

وارد کردن سوزن: سوزن های طب سوزنی بسیار باریک هستند و پس از وارد شدن به پوست، درد زیادی ایجاد نمی کنند. در هر جلسه از درمان، معمولاً بین 5 تا 20 سوزن مورد استفاده قرار می گیرد.


دستکاری سوزن ها: ممکن است برخی اوقات، پزشک نسبت به حرکت و یا چرخاندن سوزن ها اقدام کند. همچنین این امکان وجود دارد که سوزن های وارد شده گرم شوند و یا پالس خفیفی از الکتریسیته بر روی آنها اعمال شود.

برداشتن سوزن ها: معمولاً در حالیکه شما دراز کشیده اید و مشغول استراحت هستید، سوزن ها برای 15 تا 30 دقیقه بر در محل وارد شده باقی می مانند. در این زمان معمولاً شما ناراحتی و دردی را بخاطر وجود سوزن ها تجربه نمی کنید. پس از آن سوزن ها ممکن است برداشته شده و یا سوزن های دیگری در سایر نقاط جایگزین شوند. در این صورت دقت کنید که از یک سوزن برای دو بار استفاده نگردد؛ چرا که ممکن است منجر به ایجاد عفونت شوند.

مرحله آخر

پس از اتمام کار، برخی از افراد احساس آرامش می کنند. عده ای دیگر نیز ممکن است انرژی بیشتری در خود حس کنند. البته همه به یک میزان نسبت به طب سوزنی واکنش نشان نمی دهند. در صورتی که پس از چند هفته از شروع درمان، احساس بهبود و کاهش درد داشته باشید، می توان گفت که طب سوزنی برای تان موثر است.

نتیجه

اثرات طب سوزنی در افراد مختلف ممکن است متفاوت باشند. اما بسیاری از مردم از آن به عنوان یک عامل موثر و مثبت یاد می کنند.

به هر حال، مطالعات مختلف نشان داده اند که طب سوزنی تاثیرات مطلوبی دارد. همچنین این درمان برای افرادی که صبر بیشتری برای دریافت جواب دارند، جواب بهتری می دهد.

از آنجا که عوارض جانبی طب سوزنی بسیار کم است، امتحان کردن آن به شما توصیه می شود. چنانچه دچار درد یا بیماری هایی که توضیح داده شد هستید، شاید بد نباشد این روش را هم برای تسکین دردها و آرامش بیشتر امتحان کنید.

منبع: سالم زی 


 

نوشته شده توسط:     

یکشنبه 92 فروردین 18  7:14 عصر

طب سوزنی عناصر پنج گانه دخیل در آن

بنا به اعتقاد چینیان، شیوه طب سوزنی عناصر پنج گانه، نوع باستانی طب سوزنی است که به درمان تمام لایه های وجود شخص یعنی بدن، ذهن، قلب(احساسات) و روح می پردازد، روش کامل تر و بسیار صحیح تر انجام درمان با طب سوزنی است. به این ترتیب شخص بیمار میتواند با تمام وجود سلامتی خود را بازیافته و به تعادل کامل برسد
درمانگر برای درک عمیق شخص بیمار اهمیت فراوانی قایل است و این مطلب با شناخت کامل محیط، تاریخچه زندگی و تاثیر عناصر پنج گانه بر زندگی این شخص حاصل میشود.

این پنج عنصر آتش، خاک، فلز، آب و چوب هستند. هر یک از این عناصر در شکل گیری وجود و شیوه عمل ما در زندگی موثرند. زمانی که طب سوزنی برای از بین بردن سریع علائم بیماری به کار برده میشود، formula acupuncture نامیده میشود. این روش درمان موقت و سطحی موثر است اما بیمار را از درون معالجه نمیکند. یک متخصص طب سوزنی عناصر پنج گانه، به خوبی از قوانین طبیعت آگاه است و میتواند از آنها برای تشخیص بیماری کمک بگیرد و به درمان کامل بیمار بپردازد.

درمانگر به دنبال نا هماهنگی در جریان انرژی بدن میگردد.در این حالت انرژی که در دوازده محور حیاتی بدن در جریان است در جاهایی به مانع برخورد کرده و دلیل آن عدم تعادل بین عناصر پنج گانه است. درمانگر باید عنصری را که در بدن ضعیف تر عمل میکند بیابد و با انتخاب نقطه صحیح برای انجام طب سوزنی، عنصر مورد نظر را تقویت کند و هماهنگی را به بدن برگرداند.


طب سوزنی با تاثیر بر جریان انرزی یا "چی" که در میان محورهای حیاتی بدن در جریان است، عمل میکند. این جریان با امتحان نبض های دوازده گانه ارزیابی میشود. در بدن انسان 365 نقطه اصلی وجود دارد و اگر ما محورهای اصلی را به صورت رود در نظر بگیریم، این نقاط، مانند مخزنهای آبی هستند که میتوانند در صورت لزوم برمقدار آب رود بیافزایند و جریان انرژی را سریعتر و قوی تر کنند. برای هر نوع معالجه، درمانگر موانع موجود در مسیر جریان انرژی را پیدا میکند و برای رفع آن نقطه خاصی را انتخاب میکند.

توضیح بیشتری بر طب سوزنی
در طی روزهای معالجه با طب سوزنی، این نقاط تغییر کرده یا تکرار میشوند تا زمانی که تعادل در بدن بیمار برقرار شود. دو روش پایه برای تحت تاثیر قرار دادن جریان "چی" به کار میرود، روش اول با فروکردن سوزنهای بسیار نازک در نقطه مورد نظر است که با آزاد کردن "چی" از یک گره، موجب حرکت آن میشود. روش دوم با استفاده از گیاهی به نام موکسا Moxa است. مخروطهای کوچکی از این گیاه اخته میشوند که مانند عود، بدون شعله میسوزند. این مخروط را بر روی نقطه مورد نظر قرار داده و میسوزانند تا با گرم کردن آن و فرستادن انرژی گرمایی، "چی" را آزاد کنند. گاهی اوقات برای خارج کردن انرژی بیش از حد در این روش، از سوزن هم استفاده میشود که البته این روش بسیار کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

عناصر پنج گانه در طب سنتی چین چه تعریفی دارند؟
عناصر پنج گانه، دیدگاه ظاهرا ساده و در درون پیچیده چینیان باستان را بر رابطه تنگاتنگ انسان و تمام مظاهر طبیعت به نمایش میگذارد. جهان بینی خاص این قوم همواره موجب تحسین دانشمندان علوم طبیعی و انسانی جهان را فراهم کرده است.


آتش
آتش نماد و عنصر تابستان بوده و با احساس شعف و شادمانی در ارتباط است. افرادی که عنصر غالب وجودشان آتش باشد، به داشتن دوستان زیاد و ایجاد روابط دوستانه با اطرافیان خود بسیار علاقه دارند. آنها معمولا خندان هستند و گاهی در عمق وجودشان احساس غصه وجود دارد که هیچ وقت دیده نمیشود.

خاک
خاک عنصر تابستان گذشته به شمار میرود و با حس همدردی و دلسوزی همراه است. افرادی که عنصر خاک بر وجودشان غالب است، میتوانند مانند یک مادر به دیگران رسیدگی کند و آنها را از هر نظر تغذیه کنند. هرچند احساس درک دیگران بسیار مهم است اما افراد خاکی گاهی بسیار تنها بوده و احساس خلاء میکنند.

فلز
فلز عنصر پاییز و با حس اندوه و ماتم همراه است. افراد تحت سلطه این عنصر، به دنبال هرچه پاک و روحانی باشد، هستند. آنها برای خود و دیگران استانداردهای بالایی در نظر دارند و احترام متقابل برایشان بسیار اهمیت دارد. گاهی اوقات آنها با حس ناگواری از "اگر چنین و چنان میشد..." زندگی میکنند.

آب
آب عنصر زمستان و مرتبط با حس ترس است. چنین افرادی دارای سماجت و اراده ای هستند که آنها را در شرایطی که موجب وحشت دیگران میشود، موفق و سربلند نگه میدارد. گاهی آنها حس عمیقی از وحشت را در وجود خود پنهان کرده اند.

چوب
چوب عنصر بهار و با حس خشم در ارتباط است. افرادی که با عنصر چوب هماهنگی بیشتری دارند، این افراد بیشتر از دیگران در کارها اعم از برنامه ریزی، تصمیم گیری و عمل، موفق هستند. نقطه قوت آنها آینده نگریشان است اما اگر از تعادل خارج شده باشند، به راحتی کارهایشان را رها میکنند و حس نا امیدی آنها را فرا میگیرد.      


 
<      1   2   3   4      >
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
 
سه شنبه 99 بهمن 7
امروز:   944 بازدید
دیروز:   1210  بازدید
فهرست
پیوندهای روزانه
آشنایی با من
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
الهه ناز
دلسوز و مهربان نسبت به همه بنده های خدا هستم و سعی میکنم به همه کمک کنم. لطف کنید وبلاگ را فقط با اکسپلورر مشاهده فرمایید چون اینطوری دیگه بهم ریخته نخواهد شد...
لوگوی خودم
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
اوقات شرعی
لینک دوستان
به سوی فردا
خورشید تابنده عشق
سلام
دیار عاشقان
Smile of dream
آخرالزمان و منتظران ظهور
ن والقلم ومایسطرون
سرباز ولایت
نظرمن
لنگه کفش
Different.fdan
سایت مهندسین پلیمر
Polymer Engineers of Darab University

د نـیـــای جـــوانـی
عاشق آسمونی
لحظه های آبی
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
هستی همیشگی
منتظر ظهور
EMOZIONANTE
دانلود آهنگ جدید
سکوت ابدی
ای که مرا خوانده ای ، راه نشانم بده
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
SIAH POOSH
بخور زار
بلوچستان
فرزانگان امیدوار
عصر پادشاهان
بامبو
***جزین***
رز یخ زده
اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
معرفی سایت ها و بهترین های اینترنت
مدرسه ای شاد
محفل آشنایان((IMAN))
عاشقان
آخرین روز دنیا
هیس
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
● بندیر ●
اتاق دلتنگی
مهر بر لب زده
ادبیات و فرهنگ
MATIN 3DA
اگه باحالی بیاتو
ارتش دلاور
عشاق((عکس.مطلب.شعرو...))
PARANDEYE 3 PA
PARANDEYE 3 PA
فانوسهای خاموش
همنشین
کانون فرهنگی شهدا
ساده دل تنها
یا د د اشت ها ی شخصی خو د م .
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنی
شهرستان بجنورد
وبلاگ آموزش آرایشگری
کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان
اسیرعشق
||*^ــــ^*|| diafeh ||*^ــــ^ *||
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنی
شب و تنهایی عشق
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
عصر پاییزی
به خوبی فکر کن
آقاشیر
دانلود بازی موبایل بازی موبایل بازی موبایل بازی موبایل
.دوازدهمین سوارسرنوشت
کامپیوتر+ اینترنت+ ...
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
آوای قلبها...
طب ورزشی دکتررحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
دوربین مدار بسته
سفیر دوستی
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
آسمان آبی من
تنهایی......!!!!!!
خبر روز
کربلا
رویش
یادداشتها و برداشتها
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
آموزش شنا
معیار عدل
کارشناس مدیریت بازرگانی: مهران حداد
سکوتی پرازصدا
xXx رنـــــــــــگـــــــــارنـــــــــــــــگ xXx
.: شهر عشق :.
تک درخت
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
نکته های زندگی
معرفی روستای قزل احمد
ما تا آخرایستاده ایم
روستای چشام
سایت روستای چشام
عکس سرا + جام جهانی 2010
عکس های عاشقانه
بنده ی ناچیز خدا
رفقا
اس ام اس های عاشقانه
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
پتی آباد سینمای ایران
PARSTIN ... MUSIC
سلام آقاجان
منطقه آزاد
❤ღنیلوفرهای آبیღ❤
علی پیشتاز
هگمتانه
گیاهان دارویی
محمدمبین احسانی نیا
ستاره سهیل
اندیشه های من
ღღتنهاییღღ
تنهایی
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
درهم
*bad boy*
آیینه های ناگهان
عاشقتم
یاد نیما
واقعه
چوک بندر
مشاوره - روانشناسی
عشق آباد شهرمن
بچه های خدایی
گل رازقی
شبستان
دل شکســــته
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
اسطوره عشق مادر
نور
Dark Future
**عاشقانه ها**
الهگان
سلامتی و فرج امام زمان صلوات
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
Manna
دریایی از غم
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
عشق الهی: نگاه به دین با ...
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
انجام پروژه های دانشجویی برای دانشجویان کنترل

اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
پیمان دانلود
بچّه شهید (به یاد شهدا)
یه دختره تنها
ورزشهای رزمی
سرباز حریم ولایت
جک ، اس ام اس و عکس
سماموس
حکیم دزفولی
خنده بازار
گل همیشه نازم
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گل خشک
راه فضیلت
نامه ای در راه عشق
نت سرای الماس
دل پر خاطره
مردود
ست سارافون ودامن شلواری نیلوف
دهکده کوچک ما
گروه اینترنتی جرقه داتکو
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
فقط خدا
COMPUTER ENGINEERING &
شاه تور
اسرا
غزلیات محسن نصیری(هامون)
پاتوق دخترها
اس ام اس جدید
موعود
آتیه سازان اهواز
نور غدیر
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
این نیز بگذرد ...
گالری رنگارنگ
خداجون دوستت دارم
کان ذن ریو کاراته دو ایلخچی
کلاس من
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کیمیا
طوبای محبت
نوری چایی_بیجار
* روان شناسی ** ** psychology *
دوستانه
xXx عکسدونی xXx
شخصی
هرچه می خواهد دل تنگم میذارم
کتابهای رایگان برای همه
مهربانی
نقاشی های الیکا یحیایی
اصولی رایانه
سید خراسانی
زمزمه تنها
« عــــــفـــــــاف و حـــــجــــــاب »
سوادکوهی ریکا
سکوت(فریاد)
نوستالوژی دل ....
عاشقانه ها
mohammad
حرفهای شیرین
عرفان وادب
خیارج سرای من است
حرفهای آسمانی
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
احسان ابراهیم پور
بهنام دانلود
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
عاشقانه ها
باشگاه پرواز
سکوت پرسروصدا
بدنسازی و هیکل
khoshbakhti
فرهنگی
Morteza Qasemi:Violinist
تنها

راه انداز و برنامه نویس پی ال سی+تازه های فناوری اطلاعات
چشم انتظار
درگز دیار آشنا
عشق بزرگ ترین دروغ دنیاست
دل شکسته
پیامک 590
خط بارون
خط بارون
خط بارون
نبض شاه تور
فرزند روح الله
اخبار دنیای عشق
تجربه های مربی کوچک
صل الله علی الباکین علی الحسین
Sense Of Tune
ghamzade
یٰا عِمٰادَ مَنْ لا عِمٰادَ لَهْ
متالورژی_دانلود فایل برای دانشجویان متالورژی (rikhtegari.com)
رویایی زندگی کردن...
اسماء الحسنی
خوش مرام
تینا
ستاره سهیل
جلسه قرآن وعترت کاشان
قافله شهدا
♥ღردپای عشق♥ღ
در پناه آسمون
انتظار نور
برو بچه های ارزشی
Chamran University Accounting Association
پاتوق سرا
عشق سرخ
مقاله های تربیتی
یاس من
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
فقط خدا
دوزخیان زمین
گل یا پوچ ؟
داستان یک روز
vagte raftan
ناکام دات کام
آزاد اندیشان
گنجینه
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
حفاظ
محمد شادانی
مناجات با عشق
فهادانــ
دانشجو
بیاببین چیه ؟
از یک انسان
غم
زازران
مریم بانو
mahoor
مرجع اس ام اسSMS
قرمز ها
جالب انگیزناک
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
سیاه و سفید
داود ملکزاده خاصلویی
دوباره سبز می شویم...
شش گوشه
ریاضیات
نوجوونی از خودتون
عکس
امپراتوری هخامنشیان
ME&YOU
*مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)*
آوای آشنا
آرشیو
آرشیو مطالب کتاب جمله های طلایی و مطالب گوناگون[58] . جمله های طلایی[17] . ازدواج[8] . آرامش[4] . تصاویر[4] . خانواده سبز[4] . زندگی[4] . عشق[3] . خوشبختی[3] . رومانتیک[3] . سلامتی[3] . تصویر[3] . زن[3] . میلاد[3] . گناه[2] . مادر[2] . گزیده مجله خانواده سبز[2] . کشمیر[2] . قرآن[2] . عیدنوروز[2] . فریدون مشیری[2] . قانون جذب[2] . مناظره[2] . یادگاری دوستان[2] . کبد چرب[2] . نعمت[2] . جملات الهام بخش و زیبا برای زندگی[2] . خدا هست[2] . تکالیف[2] . تکنولوژی فکر[2] . حسین[2] . دختر[2] . دوستت دارم[2] . دوستی[2] . داستان[2] . زیبایی[2] . علی(ع)[2] . شب قدر[2] . صلوات[2] . صوفی و خرش[2] . اسلام[2] . ارتباط[2] . اس ام اس[2] . پیامبر[2] . اعمال[2] . اعمال شب لیله الرغائب . اعمال هنگام خواب . افتخار به زن بودن . افرادی که چشمشان کمتر از یک نمره ضعیف است، لیزیک نکنند . افسانه زن . افکاردیگران . اقدام عجیب . اگر خستگی و کسالت رهایتان نمی‌کند ! . اگر دعایتان مستجاب شد مواظب سه حالت باشید . اگر نمیتوانی . الحمد لله . الله الله و استجابت دعا . الهی قمشه ای . اما... . امام باقر . امام جعفرصادق . امام رضا (ع) . امام رضا علیه السلام و حفظ آبروی شیعه خراسانی . امام زمان . امام صادق . امام کاظم . امام هادی . امشب لیلةالرغائب . امنیت . امید . امید به زندگی به 150 سال می‌رسد . امیدوار کننده ترین آیه در قرآن . امیدواری . انتخاب نوع حجاب . اندیشه ها . انسان . انسانهای سبز . انگشتر بهشتى . انواع سوشی با طراحی های دیدنی و زیبا . انواع مختلف کفش . اولین ژیانی که تولید شد/عکس . اولین و آخرین سفر انسان به ماه . ای جوووونم . ایدز . ایده . ایده بزرگ . ایران برگر . ایران پرمصرف‌ترین مشتری سیگار تا 40 سال آینده . این 9 خرافه سلامت را باور نکنید! . این خوردنی‌ها شما را خسته‌ می‌کنند . این خوشمزه ها شما را پیر می‌کنند! . این ستارگان زن از شوهرانشان پولدارترند! . این ماده مغذی محافظ لثه است . این میان وعده مانع پرخوری می شود . این نانوایی نان ندارد . اینترنت با مغز ما چه می‌کند . بـآیَـ? . با 16 درخت با شکوه در گوشه و کنار جهان آشنا شوید . با اصول و کلیدهای فهم زبان بدن آشنا شویم! . با اظهار نیاز خود را ذلیل نکنید . با افراد عصبی چگونه برخورد کنیم . با این 12 انگیزه ازدواج نکنید! . با این لباس ها خوش اندام می شوید . با این نوشیدنی شیرین لاغر شوید . با بیل و کلنگ به جان تاریخ یزد افتادند . با تلاش . با خزان‌ زدگی پوستمان چه کنیم . با زبان بدن، مچ همه را بگیرید! . با فواید دارچین آشنا شویم . با مردان کوتاه قد ازدواج کنید! . بارهنگ . بازداشت یکی‌از عوامل تحریکات‌اخیر دراصفهان . بازیگر زن ایرانی از تغییر جنسیت و دنیای مردانه‌اش می‌گوید . باشگاه لاغر اندام های گوشی های موبایل! . بافتن موها . بانوی ایرانی، بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا . باید و نبایدهای طراحی دکور فضای داخلی خانه . ببخش . بخشش . بخشش کنید، اما . بخور نخور‌های پاییزی از دید طب سنتی . بدون رژیم گرفتن لاغر شوید . برای نوجوان خود وقت بگذارید . برخی از آثار نماز شب . برداشتن موانع موفقیت . برکات‌ ماه‌ رمضان‌ . بسیار مهم و حیاتی . بلایی که سیگار بر چهره می‌‌آورد . به بهانه فیلم ملک سلیمان (ارتباط،دوستی و ...با اجنه مسایل دیگر) . به زن بودنتان افتخار کنید . بهترزندگی کردن . بهترزیستن . بهترین . بهترین خوراکی‌ها برای داشتن چشمانی زیبا . بهترین دعاى حاجت . بهترین راهنمای انتخاب و خرید لباس پاییزی . بهترین فبلت‌هایی که می‌توانید در پاییز خریداری کنید . بهترین و بدترین موادغذایی برای دیابتی‌ها . بهترین و جالب ترین سلفی های 2014 . بهترین کرم دور چشم، مناسب سنِ شما . بهترینها برای سال نو . بهره مندی از دنیا . بهروز یاسمی . بیست معجزه . بیش از 120 انسان منجمد در انتظار حیات دوباره‌اند! . بیماری که جان مرتضی پاشایی را گرفت جدی بگیرید . بیوگرافی ناصر گیتی‌جاه . پاداش کسی که آیة الکرسی را زیاد می خواند . پاسخ . پاسخ به سوالات . پای صحبت «نامزد مرتضی پاشایی» . پایان یا آغاز عاشق . پایه تخت . پایه های اخلاق . پردرآمدترین شغل ها برای زنان . پرسش . پروانه . پروردگار . پس از فوت همسرش! . پسر . پل . پلک بزنید . پند . پوکی استخوان . پیام . پیام ضروری . " دانش کم چیز خطرناکی است " . "حبس" در انتظار مزاحمان تلفنی 115 . "زمین در خوش ترین احوال" . «بهنام تشکر» پدربزرگ شد! . 10 اختراع برتر 2014 معرفی شد . 10 ترفند ساده برای سال اول ازدواج . 10 تفاوت عمده بین مغز زنان و مردان! . 10 چیزی که زن‌ها درمورد مردها تنفر دارند . 10 چیزی که هرگز نباید روی صورت تان قرار دهید . 10 درس زندگی . 10 دلیلی که باعث می‌شوند هرگز ثروتمند نشوید! . 10 راز تحریک متابولیسم بدن . 10 راز حل نشده در مورد انسان‌های اولیه . 10 راز نادیده گرفته شده از تاریخ . 10 روش برای اینکه در زندگی خوش شانس باشیم . 10 فایده معجزه‌ آسای زنجبیل . 10 فرمول ساده برای چکاپ شخصی . 10 مسکن طبیعی عالی برای دردهای قاعدگی . 100 دلاری . 12 آلوده‌کننده هوای داخل خانه . 13 عادت روزمره که باعث پیری میشود . 13 واقعیت چینی که شاید نشنیده باشید . 1387 . 14 باور غلط گوارشی . 14 نکته برای رسیدن به زندگی شادتر! . 15 واقعیت جالب در مورد هند که تا به حال نشنیده اید . 15 کاری که افراد برخوردار از اعتماد به نفس بالا انجام نمی‌دهند . 15روز . 16 اشتباهی که شما را کوتوله نشان می‌دهد! . 18 توصیه همسرانه برای آقایان . 20 دقیقه قبل از خواب قهوه بنوشید . 22 نکته تغذیه‌ای،نمره سلامت‌ . 25 نکته طلایی . 27 چیزی که در 27 سالگی باید یاد گرفت . 3 سال متوالی خشکسالی متوسط تا شدید در 8 استان . 30 . 30 بلایی که نباید سرخودتان بیاورید !!! . 30سال . 4 برابر شدن جمعیت سالمندی ایران . 40 آموزه مهم درباره همسرداری از زبان ائمه . 40 درصد از 200 نوع سرطان، قابل پیشگیری است . 40 نکته مهم اخلاقی در 40 جمله کوتاه و خواندنی . 40درس . 5 اشتباه در شستن صورت . 5 ترفند برای کار کمتر و موفقیت بیشتر در زندگی . 5 نکته حیاتی برای پیاده روی در تابستان . 50 . 6 چای گیاهی که سالم تان می کنند . 6 راهکار برای فرار از استرس های کاری . 6 فایده . 7 پیشنهاد غذایی مهم پزشکان برای سلامت و زندگی شاد خانم ها . 7 دلیل کاهش تمایل زنان به بچه‌دار شدن . 7 غذای ساده برای 7 موقعیت حساس . 79 درصد روزهای امسال پاک و سالم بودند . 7سین . 8 جاذبه طبیعت گردی ایران . 8 غذای سمی . 8 ماده خوراکی برای کم کردن اشتها . 8 نکته مهم . 9 توصیه‌ مفید صبحانه‌ ای! . 9 عادتی که ثروتمندان در زندگی دارند . 9 یار سلامتی بدن به شرط اعتدال . Art . Beautiful letter . Best Photograph . change me . Frying eggs made easy . Kashmir . Nice Garden . RED X RED . sms-اس ام اس . snake man . Surgery of a snake . Taronga Zoo . wow!!! . آبان ماه . آبان، ماه کم آبی تهرانی ها . آتش چهارشنبه . آثار روابط جنسی از منظر قرآن . آخر الزمان . آخرین آمار ازدواج و طلاق در کشور . آخرین آمار بیکاری در کشور . آخرین حرف تو چیست؟ . آدم برفی . آرام شدن . پیامبر اکرم . پیامبر اکرم(ص) . پیامبر اکرم(ص) نمونه کامل اخلاق . پیامبراکرم . پیامبران . پیرزن و مرد گوژپشت . پیشگیری از بارداری در ابتدای ازدواج . پیشگیری از سرطان . پیشنهاد هیجان‌انگیز برای موهای شما . پیوندهای روزانه . تئوری پنجره شکسته . تاثیر رنگ های شاد بر خلاقیت انسان ها . تاثیر قرمزوآبی . تاثیر میوه‌های بنفش و آبی در تقویت حافظه . تاثیر والدین در اخلاق . تاریخچه هفت سین . تاریخچه ولنتاین . تبدیل برج آب قدیمی به یک خانه مدرن . تبریک . تجلیل از پدر تعلیم وتربیت ایران در روز جهانی کودک . تخریب 2 طبقه پاساژ علاءالدین... . تدابیر مردان در همسرداری . تدبیر درست . ترافیک پرحجم در جاده های کشور . ترایفـل کاسـه ای رنگی . ترفندهای ساده برای زندگی . ترفندهای یک کدبانوی کامل . ترول . ترک کف پا را جدی بگیرید . تزریق انسولین، باعث ایجاد سرطان خون می‌شود . تزیین تخم مرغ . تست . تستهایی جالب برای تشخیص طلای اصل از طلای تقلبی . تشخیص آلزایمر از طریق راه رفتن . تشخیص آلزایمر با تست بویایی ! . آزاردهنده‌ترین مشکلات اندروید جدید . آسون ترین کار و سخت ترین کار . آشنایی با علائم، راه‌های تشخیص و مقابله با ویروس‌ کرونا . آشنایی با علایم و نشانه بیماری ها در چهره . آشنایی با معماران چیره دست دنیای جانوران . آشنایی با ویتامین D و بیماری های کمبود ویتامین D . آفرینش زن . آلودگی در آب تهران نداریم . آمادگی ازدواج . آموزش درست کردن بهترین سیب‌ زمینی سرخ کرده‌ دنیا . آموزش نماز . آموزش کمک‌های اولیه به مصدومین اسید پاشی . آموزنده . آموزه های طنز و جالب عمه کتی .
آرشیو
اشتراک
 
طراح قالب
www.parsiblog.com