معماری به نام Mauro Brigham برج آب قدیمی و فرسوده در بلژیک را به یک خانه مدرن و شیک برای زندگی تبدیل کرده است. این برجک 30 متر ارتفاع دارد و بین سال های 1938 تا 1941 ساخته شده است. این مکان ککه حالا به یک خانه مدرن تبدیل شده است دارای امکانات پیشرفته و قابل توجهی است که برای همه اهمیت دارد.